25° Açık
  • EURO
  • DOLAR
Türk ifşa

Tıbbi Sülük İhracat Kotası Tebliği Yayınlandı

GTHB Personel - Ocak 17, 2016 7:47 pm A A

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, insan ve hayvanlarda bazı hastalıklarda tedavi amaçlı olarak yararlanılan tıbbi sülük (latince Hirudo Verbana) için 2016 yılı ihracat kotasını 2 ton olarak belirledi.

tibbi-suluk-gidahattiTıbbi sülük (Hirudo Verbana) 2016 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ, 17 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ, doğadan toplanacak tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması amacıyla yapılacak iş ve işlemlere ilişkin uygulamaları kapsarken, yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülüklerin ihracatı Tebliğ kapsamına alınmadı.

Tebliğ, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlandı.

Latince ismiyle Hirudo Verbana türü tıbbi sülüğü kapsayan Tebliğe göre, 2016 yılı tıbbi sülük ihracat kota miktarı canlı ve dondurulmuş olarak 2 ton olarak belirlendi.

Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne ihracat kotası için başvuruda bulunacaklar. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek, postadaki gecikmelerden doğacak sorumluluk başvuru sahibine ait olacak.

İhracat kotası başvurusunda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenecek:

Tebliğ Ek-1’de yer alan Tıbbi Sülük İhracat Kotası Talep Dilekçesi.

Su ürünleri ile ilgili ihracatçı birliklerine kayıtlı olduğuna dair belge.

Bir önceki yılda gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin sureti (Kota için ilk defa müracaat edenlerden istenmeyecek).

Yıllık ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle Tebliğ’de belirtilen kriterlere göre yapılarak www.tarim.gov.tr/BSGM adresinde ilan edilecek ve ayrıca yazılı olarak ilgililere duyurulacak.

Firmanın ihracat kotası, “Firma Kotası = (Firmanın toplam puanı / Firmaların puanları toplamı) X Yıllık kota miktarı” formülüne göre hesaplanarak belirlenecek.

Firmalara tahsis edilen ihraç kotaları tahsis edildiği yıl için geçerli olacak, bir sonraki yıla ve üçüncü şahıslara devredilemeyecek.

tibbi-suluk-gidahattiNesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükmü gereğince;

Bakanlığa yanlış ve sahte belge ibraz edildiğinde,

Yasadışı yollardan tıbbi sülük ihracatı yapıldığının tespiti halinde,

firmalara tahsis edilen kota iptal edilecek. Ayrıca söz konusu suçları işleyenler bir sonraki yıl için kota talebinde bulunamayacaklar.

Kota miktarlarına itiraz süresi, kota dağıtım miktarlarının ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün olacak.

Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılacak durumların çözüme kavuşturulmasında ve sonuçlandırılmasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yetkili olacak.

Tebliğin yayımı ile birlikte, Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2015 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160117-3.htm

 

GTHB Personel - 7:47 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
ataköy escort ataşehir escort gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan
kayseri escort bayan kayseri escort gaziantep escort bayan escort gaziantep kayseri escort kayseri escort şirinevler escort pendik rus escort avcılar escort istanbul eskort