26° Açık
  • EURO
  • DOLAR

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarından ücretlerinin iyileştirilmesi talebi

Kamu Personeli - Aralık 10, 2022 7:09 am A A

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeler devam eden ve Aralık ayında karara bağlanacak olan 2023 Yılı Merkezi Bütçesi kapsamında, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretlerine ilişkin taleplerin duyurulması gerekmektedir.

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının tüm bu hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi sürecinde büyük görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Ülkenin kalkınması ve gelişmesi için oldukça önemli sorumlulukları göğüsleyen teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışırken ve emeklilik olduğunda, haklarında iyileştirme yapılması için bütçe ayrılması bir zorunluluktur.

Son yıllarda kamuda çeşitli statülerde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları ekonomik ve sosyal hakları açısından satın alma güçlerindeki kaybı hissetmektedir. Kamudaki teknik personelin çalışırken aldıkları ücretlerin erimesinin yanı sıra emeklilikleri ile ilgili hakları da diğer kamu görevlilerine göre düşük kalmıştır.

Teknik personele, geçmişte yakın maaşlar aldığı doktorlar, hakim ve savcılar gibi nitelikli kamu unvanlarının aldığı son maaş artışlarının benzeri yapılmalıdır. 375 sayılı KHK’ya ekli (I) sayılı cetvelde yer alan uzman tabip, tabip ve diş hekimlerine sağlanan ek ödeme oranı baz alınarak, emeklilik haklarında da etkisi olan “ek ödemeler” oranlarında iyileştirme yapılması sağlanmalıdır.

3600 ek göstergeye yapılan 600 puanlık artış ile yeni ek gösterge rakamı 4200 olsa da 1. derece 4. kademeden 4200 ek gösterge ile emekli olan bir mühendis, mimar, şehir plancısı güncel rakamlarla alacağı emekli maaşı artışı 135 TL civarındadır. 3000 ek göstergeye sahip bir meslek grubunda yapılan 600 puanlık artış yeni ek gösterge rakamını 3600 e çıkarmakta, bu rakamdan faydalanan meslek grubuna ait bir çalışanın emekli aylığında güncel rakamlar ile 1700 TL civarında bir artış ortaya koymaktadır. Bunun sebebi emeklilikte uygulanan ek gösterge çarpanlarıdır. Bu çarpanların teknik personel lehine güncellenmesi gerekmektedir.

Ek gösterge oranlarının mühendis, mimar, şehir plancıları için yeniden düzenlenmesi, çarpan grubu değişen diğer çalışanlar gibi bu çalışanların da emeklilikte hak ettiklerini alabilmeleri için çarpan grubunu bir üste çıkaracak yeni ek gösterge rakamlarının belirlenmesi gereklidir. Bunun için de beklenen asgari durum 1. derecenin 4. kademesindeki mühendis, mimar, şehir plancısı için ek göstergenin en az 5400 olmasıdır.

Çalışırken alınan ücretin tamamı, tüm kalemleri ile beraber emekliliğe yansıtılmalıdır.
Mühendislere aldıkları büyük sorumluluğun karşılığı olarak “Risk ve Sorumluluk Tazminatı” adı altında verilecek yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması gerekmektedir.

Kamu görevlilerinin gelir vergisi kaynaklı kayıp yaşamaması için Toplu Sözleşme süreçlerinde de dile getirilen “Vergide %15’i aşan kısmın iade edilmesi” teklifi uygulamaya konulmalı, vergi dilimleri adil bir şekilde düzenlenmelidir.
Kamuda çalışan toplam personel içerisinde teknik hizmetler sınıfına tabi kamu çalışanı sayısı %4-5 düzeyindedir ve tüm bu talepler karşılansa dahi ülkemizin altından kalkamayacağı mali bir yükün oluşması söz konusu değildir.

Kamu Personeli - 7:09 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan