24° Açık
  • EURO
  • DOLAR

TARIM BAKANLIĞI YURT DIŞINA 66 PERSONEL GÖNDERECEK

GTHB Personel - Temmuz 5, 2015 9:48 am A A

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 2015 Yılı Yurt Dışı Eğitim Kontenjanları Genelgesi

T.C.
>

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : B. 12.0.ABG.0.05.00.00-772-01/33..3./.İ/2015
Konu : Yurt Dışı Eğitim Kontenjanları Genelge (2015/01)

İlgi: 03.06.2015 tarih ve 2191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2015 Mali Yılında ” Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları için Kurumlara Tahsis Edilen Kontenjanlara Dair Karar. ”

Kontenjanları görmek için tıklayınız.

Bilindiği üzere, 2015 Mali Yılı içerisinde ”Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Kontenjanların Kurumlara Tevziine Dair Karar” ile Bakanlığımıza tahsis edilen kontenjanlar, Bakanlığımız Web sitesinde (wvAv.tarim.gov.tr) yayımlanmıştır.

Tahsis edilen kontenjanlara; 21.01.1974 tarih ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma istinaden, 01.02.1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak

yürürlükte olan ve 14.06.2005 tarih ve 25845 sayılı Resmi Gazete’de değişikliği

yayımlanarak yürürlüğe giren, “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” ile 30.10.2005 tarih ve 25981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazete’de değişikliği yayımlanan, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına

Görevlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda işlemler yapılacaktır.

Bu kapsamda, yurt dışı eğitime gönderilmesi uygun görülen personelinizin

kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yüksek öğrenimini bitirmiş ve bu mesleklerde aday memurluğunu tamamladıktan sonra mesleği ile ilgili konularda en az iki yıl çalışmış olması, daha önce aynı düzeyde eğitim ve öğrenim görmemiş olması, son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olması, son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olması, yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir sınav sonuç belgelerinin, kuramlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.

Yurt dışına eğitim için gönderilecek adayların, TOEFL (Test Of English As A Foreing Language) sınavından en az 193 veya IELTS (International English Language Testing System) sınavından en az 6 veya Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 70 düzeyinde puan aldıklarını gösterir, geçerlilik süresi dolmamış bir yabancı dil belgesine sahip olmaları şarttır.

Seçme Komisyonunun kararı neticesinde yurt dışına geçici görevli olarak gitmeye hak kazanan kişiler kabul belgelerini (acceptance) kendileri alacaklardır.

Yurt dışı eğitimi için başvuruda bulunan adaylar dilekçelerinde, eğitim ve öğretimin konusunu belirterek, en fazla 3 (üç) konuya başvurabileceklerdir. Tercihi yapılan eğitim ve öğretim konularında; kontenjanda belirtilen hizmet sınıflarına (TH, GİH, SH) dikkat edilmesi gerekmektedir. Adayların yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı örneği ve askerlikle ilişkisi

bulunmadığına dair belgelerinin fotokopileri yetkililerince tasdik edilecektir. Ayrıca,

başvuruda bulunan adayların ekte gönderilen bilgi formunu eksiksiz doldurarak, diğer belgelerle birlikte dilekçelerinin altına ekleyip çalıştıkları kurum aracılığı ile göndermeleri gerekmektedir.

2015 yılında, Bakanlığımıza tahsis edilen bu kontenjanların dikkatlice incelenmesi ve İl Müdürlüğümüz, İlçe Müdürlüklerimiz ile bağlı kuruluşlarımızın ilgili tüm personeline duyurulması ve başvuruların en geç 31 Temmuz 2015 tarihine kadar; Bakanlığımız, Avrupa

Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne iletilmesini, bu tarihten sonraki başvuruların

değerlendirmeye alınmayacağı hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

2015 Yılı Yurt Dışı Eğitim Kontenjanları Bilgi Formunu görmek için tıklayınız…

 

GTHB Personel - 9:48 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan