25° Açık
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 127
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 131

Sözleşmeli Personel Kadro İstiyor!

GTHB Personel - Şubat 5, 2016 8:13 pm A A

Çalışma ortamlarının zorluğundan ve sözleşmeli olarak görev yaptıkları için bazı imkanlardan yararlanamadıkları belirten 4B Sözleşmeli Personel çalışanları yaşadıkları sorunları çeşitli platformlarda dile getiriyor. Bilindiği üzere, Sözleşmeli personel, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4B maddesine göre; belediyelerde, bakanlıklarda ve bakanlıklara bağlı kuruluşlarda norm kadro karşılığı, istisnasız “tam zamanlı” olarak çalışan, mimar, mühendis, avukat, hemşire, programcı, çözümleyici, tekniker, teknisyen ve daha birçok üniversite bölümünden mezun olmuş meslek mensubundan oluşan, alanlarında uzman olan sözleşmeli memurlardır. Sözleşmelerinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine veya 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4B maddesine göre Tip Sözleşme yazan, kadro karşılığı çalışan, Güvencesi SSK olup belediyelerde çalışan sözleşmeli memurlar olarak il meclisinin belirlediği ücreti ve 4B’li sözleşmeli memurlar olarak ise, pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınıp tespit edilerek ücret alan, Ek ödemeleri, her iki sözleşmeli memurda da devlet memurları gibi aynı unvan, eğitim düzeyi ve hizmet süreleri kriterlerine göre belirlenmektedir. Aynı zamanda Devlet Personel Başkanlığının görüşü çerçevesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli memur hakkında mezkur Kanunla düzenlenmeyen hususlar bakımından vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4?üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanacağı hüküm altına alındığından, söz konusu sözleşmeli memura ilişkin mezkur Kanun ile düzenlenmeyen hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Sözleşmeli Personellerin İstekleri: 1- Kadroya Geçmek Belediyelerde, bakanlıklarda ve diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personeller hükümetten kadroya alınmalarını talep ediyor. 2- Bir Derece Verilmesini İstiyoruz Geçtiğimiz yıl 2015 Ağustos ayı içerisinde anlaşmaya varılan toplu sözleşme maddesi gereği olarak 15 Ocak 2016 tarihinden önce memuriyete girenlere bir derece verilmesi imza altına alınmıştı. Biz sözleşmeli personeller olarak kadromuzun yanı sıra 15 Ocak 2016 tarihinden önce sözleşmeli olarak kamuya giren tüm herkese 1 derece verilmesini talep ediyoruz. Çünkü bu bir derecenin bizimde hakkımız olduğunu düşünüyoruz. 3- Mobbinge Uğruyoruz 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli memur iş güvencesi konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. İdareciler tarafından sözleşmeler yenilenmemekte, feshedilmekte ya da sözleşmelerinin feshedileceğine dair idareciler tarafından mobbinge uğrayabilmektedirler. 4- Siyasi Korkular Yaşıyoruz Özellikle mahalli idare sözleşmelileri başta olmak üzere, iş güvencesi siyasi etkileşimlere karşı son derece korumasız durumda bulunmaktadır. Belediye sözleşmelileri, belediye meclisinin kararları ile işe başlayan, ücretleri belirlenen ve işlerine son verilen çalışanlardır. Bir sözleşmeli belediye personeli, zamanla başkanlık değişimlerinde, sürekli acaba korkusu ile yaşamakta ve hak etmediği davranışlara maruz kalabilmektedir. Hatta bazı belediyelerde yeni yönetim tarafından sözleşmeler yenilenmemektedir. Bu sebeple bazı sözleşmeli memur, sözleşmeleri yenilenmemeleri sebebiyle işe iade davaları açmış bulunmaktadır. Bu kişilerin, bakmakla yükümlü bir ailesi olduğu düşünüldüğünde yaşanan sosyal travmanın telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı açıktır. 5- Hukuki Güvencemiz Yok Tüm sözleşmeli memur, statüsü gereği memur haklarına sahip olmasa bile memur olarak görüldüğü için, büyük sorumluluklar gerektiren milyonlarca liralık ihalelerin hazırlayıcısı, komisyon yetkilisi ve uygulayıcısı olduğu halde, hiçbir hukuki güvencesi yoktur. 6- Görevde Yükselme İmtihanlara Giremiyoruz Önemli sorunlardan biri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli memurun, görevde yükselememesidir. Yıllarca aynı görevi yapsa bile kademe atlama, bulunduğu yerde yönetici konumuna gelme şansı hiç yoktur. Sözleşmeli memur, sorumluluk verilen ve fakat yetki verilmeyen çalışanlardır. 7- Tayin Hakkımız Yok Diğer önemli sorunlardan biri ise, sözleşmeli memurun tayin hakkının bulunmamasıdır. Ailelerinden, eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşamak zorunda kalan sözleşmeli memur, kadroya alınmayı istemektedir. Geçmiş dönemdeki sözleşmeli memur, 2011 ve 2013 yıllarında kadro hakkından yararlanmış olup aileleri ile birlikte büyük mutluluk yaşamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ?eşitlik ilkesi?ne dayanarak; 25 Haziran 2013 ten sonra işe başlayan ve bu haktan yararlanamayan, yaklaşık sayıları 110 bine yakın olan tüm sözleşmeli memur de kurum ayrımı yapılmadan, bu haktan yararlanmak arzusu içindedir. Milletvekilleri, devletimizin sorumlu organları, konfederasyon ve sendika yetkililerinden,5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4B maddesine göre görev yapan, Devlet Personel Başkanlığının verilerine göre yaklaşık sayıları 110 bine yakın olan tüm sözleşmeli memurlar, kurum ayrımı yapılmadan, iş güvencesi ve aile bütünlüğü için bir an önce yasal düzenleme ile kadroya geçirilmeyi sabırsızlıkla beklemektedir.

GTHB Personel - 8:13 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan