26° Açık
  • EURO
  • DOLAR

SENDİKALAR DAN TARGEL PERSONELİ NE DAVA İLE ALAKALI SESLENİŞLERİ.

GTHB Personel - Mart 13, 2015 8:09 am A A

Kamuoyuna ve TAR-GEL Çalışanlarımıza Saygıyla Duyurulur

KAMUOYUNA VE TAR-GEL ÇALIŞANLARIMIZA SAYGIYLA DUYURULUR
04/06/2011 tarih ve 27954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 632 KHK ve 02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Kanun’dan faydalanarak kadrolu atanma hakkı elde eden TAR-GEL personelinin, il ve ilçe merkezlerine atanması gerekirken hukuksuz bir şekilde köy/mahalle/beldelere atanmasıyla ilgili olarak Danıştay 2. Dairesi’nde 2011 / 7151 sayılı açtığımız dava ile diğer bir sendikanın açmış olduğu 2011/8081 sayılı davanın reddine karar verilmiştir. Davaya ilişkin sonuç 12/03/2015 tarihinde UYAP da açıklanmıştır.

Danıştay 2. Dairesi’nin gerekçeli kararı tarafımıza tebliğ edildikten sonra ayrıntılı bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ilgili mercilere hukuki başvurular sendikamızca yapılacaktır.

Kamuoyuna ve çalışanlarımıza saygıyla duyurulur.

TOÇBİRSEN Genel Başkanı Günay KAYA

 

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna Temyiz’e gidiyoruz.

Malumları üzere, Hizmet Kolumuza bağlı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı, Taşra Teşkilatlarında 657 Sayılı Kanun’un 4/B statüsüne göre görev yapan ve Tar-Gel Projesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli Kamu Çalışanlarının büyük bir bölüm 04.06.2011 tarih ve 632 sayılı kanun hükmünde kararname ile 4/A ( kadrolu) pozisyonlara aktarılmış, Kamu Kurumlarında görev yapan diğer grup 4/B’li sözleşmeli Personel de 2013 yılında aynı şekilde kadrolu statüye atanmıştı.

Kamu Kurumu niteliğindeki 13 değişik kamu idaresi emrinde görev yapan bahse konu 4/B statüsündeki sözleşmeli personel, kadro işlemi sonrası; 12 ayrı kurumunda, daha önceki kadrolularla aynı pozisyon ve çalışma standartlarına kavuşmuşken, istisnai olarak; bir tek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatlarında Tar-Gel projesi kapsamında ve köy statüsünde sözleşmeli olarak çalışanlar, bahse konu Bakanlığın 02.08.2011 tarih ve 588 sayılı Olur’u ile yine daha önce proje kapsamında ilişkilendirildikleri Köylerde çalıştırılmaya yönelik hukuksuz bir baskı ve uygulamaya muhatap olmuşlardı.

Bahse konu hukuksuz uygulama; yukarıda anılan Olur’un Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılığı, Bakanlık Teşkilatlar kanununa göre tanımlanmamış köy statüsü olan yerlerde kanuna aykırı çalıştırılma, 24 saatlik görev yapılacak alanda Fiziki mekan oluşturma mecburiyetinin karşılanmaması ve benzer hukuka aykırılıklar gerekçesi ile yargıya taşınmış, Danıştay 2. Dairede 2011/8081 Esas numaralı davamız açılmıştı.

Dava sürecinde takip edebildiğimiz kadarı ile 3 defa tetkik hakimi değişikliği ve dava sürecinin normalin dışında uzun süre alması gibi olumsuzluklar hepimizin malumudur.

Nihayet bahse konu davamıza yönelik “İlk Derece Mahkeme” Kararı, Danıştay 2. Dairesince 12.03.2015 tarihinde (Karar No: 2014/13484) sonuçlanmış,  iptal talebimiz reddedilmiştir.

Dava sonucunun tarafımıza tebliğine müteakip yasal süre içerisinde “Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna” temyiz hakkımız bulunmakta olup, hukuki mücadelemiz, tebliğ tarihinde itibaren ara verilmeden devam ettirilecektir.

Bahse konu dava Sendikamızca yürütülmekte olduğu için temyiz hakkı da Sendikamıza aittir.

Temyiz sürecinde umarız ki, yüksek yargı mensupları hukukun gereğini yaparak bu haksızlığı giderecektir. Aynı mağduriyetin temyiz sonucunda da devam etmesi durumunda davanın tarafı olarak Sendikamızca konu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil olmak üzere her türlü hukuki boyutta takip edilecektir.

Bekliyoruz ve umuyoruz ki; bundan sonraki temyiz sürecinde konuyu inceleyecek kurul üyesi Yüksek Yargı mensupları, mağduriyeti gidermek adına karar vereceklerdir. Bundan sonraki gelişmeler hakkında kamuoyuna ve mağduriyet yaşayan meslektaşlarımıza süreç ile ilgili bilgiler sunulacaktır.

İlgililere ve Kamuoyuna duyurulur.

Ahmet DEMİRCİ
Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı
Yönetim Kurulu Adına

 

 

GTHB Personel - 8:09 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan