29° Açık
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 127
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 131

Seçim Öncesi Memur talepleri masaya yatırılacak.

GTHB Personel - Mart 25, 2015 7:08 pm A A
​Kamu Personeli Danışma Kurulu yarın toplanacak. Saat 10.00’da başlayacak olan toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı salonunda gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Başkanlığında yapılacak toplantıya, Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları ve diğer konfederasyonların temsilcileri katılacak.

Toplantıda, 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi, 4-C kapsamındaki geçici personelin kadroya atanması ve emeklilere promosyon verilmesi gibi toplu sözleşme dönemi ve Kasım ayında yapılan KPDK’daki talepler tekrar gündeme getirilecek.

“TALEPLERİMİZ AYNEN DEVAM EDİYOR’’

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, Bu Kamu Personeli Danışma Kurulunda daha öncede gündeme getirdiğimiz ve Torba Yasa haline gelmesini beklediğimiz maddeler yer alıyor. Taleplerimiz bu KPDK’da da aynen devam ediyor” dedi. Yaklaşık 30 maddelik talepleri olduğunu söyleyen Başkan Tonbul, “Bunların içinde Memur-Sen Konfederasyonu tarafından Toplu Sözleşme Görüşmeleri ve Kamu Personel, Danışma Kurulunda gündeme getirilen kamuda ‘araştırmacı’ olarak çalışan ve özelleştirme nedeniyle KHK ve kurumların yeniden yapılandırılmasıyla başka kurumlara atanan araştırmacı kadrosundaki personelin hak kayıpları çıkan Torba yasa ile giderilmişti” dedi.

Toplantıda, Nevşehir ve Kızılcahamam’da yapılan “KİT Çalıştayları” ile ilgili raporunda Bakan Faruk Çelik’e sunulması bekleniyor.

İşte Memur-Sen’in talepleri

KPDK Toplantılarında Üzerinde Mutabakata Varılan ve Uygulanmayı Bekleyen Maddeler

Torba Yasalara esas hazırlanan Kanun Tasarı Taslaklarında yer alması konusunda 2014 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında mutabakata vardığımız fakat Torba Yasalarda yer almayan:

1.2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi,

2.Disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme,

3.4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi,

4.KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin KİT’lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi,

5.Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin de ek göstergeden yararlandırılması ve mevcut ek gösterge oranlarının arttırılması,

6.Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması,

7.KİT’lerdeki sözleşmeli personelinin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesi,

8.Kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak:

a)Analık izninin sürelerinin artırılması,

b)Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin %100 uygulanması,

c)Tüp bebek uygulamasında deneme sayısında sayı sınırı değil ihtiyaç ve doktor raporunun esas alınması,

9.Emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu verilmesi ve aile yardımından faydalandırılmaları,

10.Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,

11.Resmi ve özel sektörde (işçilikte) geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,

12.GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi,

13.Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması,

14.Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi ve nakil yasağının yerel yönetim kurum ve kuruluşları dışında kalan kurumlarla sınırlı tutulmasını,

15.TCDD manevra personeline ödenen hizmet tazminatına ilişkin sorunların giderilmesi,

16.Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi,

17.Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesikonularının ivedi olarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

Gündeme Getireceğimiz Yeni Taleplerimiz

Kamu Personeli Danışma Kuruluna gündemine ilk kez getirilecek konular;

1.4/C’li personelin ek ödemeleri noktasında sıkıntılar yaşanmaktadır. 4/C’li personelin ek ödemelerine ilişkin olarak olumlu Mahkeme kararları olmasına karşın Maliye Bakanlığı’nın olumsuz görüşte bulunması hukuk devleti olma ilkesini zedelemektedir. Bu personele ek ödeme verilemesine dair mahkeme kararları ışığında bir düzenleme yapılarak sorun ortadan kaldırılmalıdır,

2.Vaiz ve murakıp kadrolarında bulunanlar için %170 ve Eğitim Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %180 oranında ek ödeme düzenlenmesi, vatandaşların nişan ve düğün törenlerinde davet üzerine görevi gereği dualar okuyan pek çok din görevlisini sanık durumuna düşürerek mağdur eden yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla müftülere de resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması,

3.Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Orman Muhafaza Memurları’nın, Teknik Hizmetler Sınıfına alınması, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ nda 5648 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya geçirilmesi (6495 sayılı Kanunun 9. Maddesi ile TKDK ile benzer statülü TOKİ, TİKA, DAP İDARESİ vb kurumlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya alınmıştır.),KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personelin maaşlarından kesilen gelir vergisi hesaplamalarının, 657 sayılı DMK 4/A maddesine tabi memurlarla aynı olması,

4.Özür durumuna bağlı yer değişikliğine ilişkin çerçeve yönetmelikte yer alan eşin 3 yıl sigortalılık süresinin yeniden değerlendirilmesi,

5.Yüksek Öğrenim Kurumu’nca teknik okul statüsünde sayılan ancak genel kadro içerisinde Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil edilen itfaiyecilik ve şoför okulu mezunu teknikerlerin diplomalarına uygun olarak istihdamlarının da kadro kanununda yapılacak değişiklerle teknik hizmetler sınıfına alınması,

6.Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen hukuk müşavirlerinin özel hizmet tazminatlarının derece ve kademe esasına göre adil düzenlenmediği, meslek erbabı olan aynı kurumda aynı zamanda işe başlayan avukatlardan daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Adil olmayan bu durumun yapılan işin gereği olarak diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi düzeltilmesi,

7. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında parmak izi, retina taraması gibi bir takım hukuka aykırı uygulamalarının kaldırılması konularının da ivedi olarak kamu görevlileri lehine çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz.

Kamu idaresinin Toplu Sözleşmede karar altına alınan hükümlerin hayata geçirilmesi noktasında yaşanan sorunları çözümü kavuşturmasını, bu hususlara ilişkin sendikalara tarafından hazırlanan raporları değerlendirmesini ivedilikle istiyoruz.

GTHB Personel - 7:08 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan