29° Açık
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 127
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 131

O PERSONELLERE KADRO MÜJDESİ GELEBİLİR

GTHB Personel - Temmuz 7, 2015 5:34 pm A A

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışanların memur kadrolarına geçilmesi ve yıl içerisinde en az 5 ay süre ile çalışmış olan geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına atanmasının sağlanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili M.Sezgin TANRIKULU tarafından hazırlanan “Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”;

**İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında, 2013 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 5 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne atanmalarını

**2012 veya 2013 yıllarında yukarıda belirtilen şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanların da sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne atanmalarını

**657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında görev yapan geçici personelin, istemeleri halinde 3 içerisinde halen görev yaptıkları kurumlardaki memur kadrolarına atanmalarını

amaçlıyor.

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında, 2013 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 5 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar. 2012 veya 2013 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanlar da bu fıkra kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 2- 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ikinci maddesinin (7) fıkrasında yer alan ” 2006 yılı içerisinde toplam 6 ay” ibaresi “2013 yılı içerisinde toplam 5 ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 1 inci maddesindeki “6 aydan” ibareleri “5 aydan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesindeki “2006” ibaresi ” 2013″ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 5620 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun uygulanmasında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarındaki kısıtlamalar uygulanmaz.”

MADDE 6- 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin C) Geçici personel fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışanların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde yazılı olarak başvurması halinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında halen görev yaptığı kuruma kadrolu personel olarak ataması yapılır.”

MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

kaynakhttp://www.kamuexpress.com/default.aspx?sayfa=haberdetay&haberid=40218#.VZvwFxvtmkq

GTHB Personel - 5:34 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan