15° Parçalı az bulutlu
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 127
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 131

Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği.

GTHB Personel - Haziran 1, 2015 10:36 am A A

Sığır cinsi, koyun ve keçi türü gibi evcil hayvanların yurt içindeki nakilleri sırasında kontrol edildikleri ve dinlendirildikleri istasyonlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Sığır cinsi, koyun ve keçi türü, evcil tek tırnaklılar ile domuz türü evcil hayvanların yurt içindeki nakilleri sırasında “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” kapsamında barındırıldıkları, kontrol edildikleri, dinlendirildikleri istasyonlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kontrol ve dinlendirme istasyonları, yasaklama veya kısıtlama bulunan bölgelerde kurulamayacak. İstasyonlar resmi veteriner hekim tarafından kontrol altında tutulacak ve resmi veteriner hekim istasyonların yönetmelik hükümlerine uygunluğunu temin edecek.

İstasyonlar, hayvan sağlığı, hayvan hareketleri, hayvanların korunması ve kesimde hayvan refahına ilişkin usul, esas ve kurallara uygun olarak faaliyetlerini yürütecek, devamlılığının sağlanması amacıyla denetimlere açık tutulacak. İstasyonlar yalnızca söz konusu güzergahtan geçiş yapan hayvanları kabul etmek, beslemek, sulamak, dinlendirmek, barındırmak ve ilgili bakımları yapmak amacıyla kullanılacak. Söz konusu istasyonlar, yönetmeliğin kapsamına giren hayvanların alım veya satımı amacıyla kullanılamayacak.

-Sağlık ve hijyen şartları

Nakil sonrası başka işletmelere ya da istasyonu kullanan diğer hayvanlara bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleyecek şekilde tüm bina, ekipman, tesis ve araçlar biyogüvenlik tedbirlerine uygun olarak konumlandırılacak ve kullanılacak. İstasyondan her hayvan çıkışı sonrasında bu tedbirler gözden geçirilecek. Tüm bina, ekipman, tesis ve araçlar dezenfeksiyon ve temizlik için uygun materyalden yapılmış olacak. Tesise gelen hayvan nakil araçlarının temizliği için yeterli donanıma sahip uygun bir yer tahsis edilecek. Bu kapsamda yapılacak tüm uygulamaların her türlü hava koşulunda yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınacak. Binalar, ekipmanlar, tesisler ve araçlar her kullanımdan önce ve sonra resmi veteriner hekimin yönlendirmeleri doğrultusunda temizlenerek dezenfekte edilecek.

Hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla hayvanların bulundukları tesislerdeki altlık, dışkı ve idrar uygun muameleye tabi tutulduktan sonra uzaklaştırılacak. Birbirini izleyen iki hayvan nakli arasında temizlik için ara verilecek. İstasyonlarda azami altı günlük kullanımın ardından, en az 24 saatlik süreçte hayvanlar tamamen tahliye edilecek, yeni bir hayvan sevkıyatı gelmeden önce temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri tamamlanacak.

Nakil araçlarında indirme ve bindirme işlemleri için kullanılan donanımlara ilaveten tesislerde de hayvanların indirilip bindirilmesi için uygun rampa, köprü ve iskele gibi donanım bulundurulacak.

Hayvanların barındırılması, gerektiğinde kontrol ve muayene edilmesi, beslenmesi, sulanması ve yemlerin saklanması için uygun bölümler oluşturulacak. İstasyonun kapasitesi dikkate alınarak, barındırılan hayvanlar için yeterli havalandırma ve drenaj imkanı sağlanacak. Hayvanların günün her saatinde kontrol edilmelerine imkan sağlayan yeterli düzeyde doğal veya yapay aydınlatma sistemi kurulacak. Şap hastalığından korunmuş bölgelere nakledilen hayvanlar ile hastalıktan ari işletmelerden, arilik statüsü bozulmayacak şekilde diğer ari işletmelere nakledilen hayvanların istasyona kabulünün söz konusu olduğu durumlarda, bu hayvanların istasyondaki diğer hayvanlarla temasını önleyecek ayrı bir bölüm oluşturulacak.

-Dinlendirme istasyonlarında yapılacak işlemler

Hayvanlar istasyona vardıktan sonra gecikme olmaksızın araçtan indirilecek. Ancak hava koşulları ve bekleme süreleri nedeniyle hayvanların indirilmesinde gecikme zorunluluğu doğarsa hayvanlara mümkün olan en iyi refah koşulları sağlanacak.

Bindirme ve indirme sırasında, hayvanları korkutmamak, heyecanlandırmamak veya kötü muameleye maruz bırakmamak için gereken özen gösterilecek. Nemli havada yüksek sıcaklıklara maruz kalmış olan hayvanlar, mümkün olan en kısa sürede ve uygun şekilde serinletilecek.

İstasyonda barındırılan her bir hayvanın kaldığı süre içerisinde ve bir sonraki yemleme noktasına kadar geçecek tahmini yolculuk süresince ihtiyaç duyacağı yeterli miktarda temiz su ve uygun yeme erişebileceği şekilde beslenmesi ve sulanması sağlanacak. Hayvanların durumu, istasyona varışlarından itibaren istasyonda kaldıkları süre boyunca uygun aralıklarla bir istasyon personelince kontrol edilecek.

Hayvanların istasyondan ayrılmadan önce yolculuk için uygun durumda olup olmadığı, yolculuk kütüğüne uyulup uyulmadığı resmi veteriner hekimce denetlenecek.

İstasyonlar, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uyulup uyulmaması yönünden denetime tabi tutulacak ve asgari 2 yılda bir periyodik olarak veya gerektiğinde yönetmelik kapsamında il müdürlüğünce kontrol edilecek.

Yönetmelik, 1 Ocak 2016’da yürürlüğe girecek.

AA

Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği

GTHB Personel - 10:36 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan