20° Parçalı bulutlu
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 127
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 131

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI.

GTHB Personel - Şubat 20, 2015 9:50 am A A

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre (06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu, KPSSP3ve KPSSP93 puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

AÇIKLAMA

 KPSSP3 ve KPSSP93 Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, deneyim süresi fazla olanlar, mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

GENEL ŞARTLAR

 1) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2) Müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamak.

3) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak,askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş ve yayedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4) Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak ve arıcılık faaliyetlerinde çalışmasına mani olacak, sağlık problemi olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve ya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

7) Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile”sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 8- 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının”Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1’inci maddesinin 3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmüne rağmen, başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanların sözleşmesi; bu durumun anlaşılması halinde, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince iptal edilecektir.

 Başvuru şekli, istenecek belgeler ve sonuçların duyurulması

 a)     Adaylar müracaatlarını, Bakanlığımızın sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra formda istenilen belgelerle beraber Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasının ardından, 20.02.2015 tarihinden 10.03.2015 Salı günü mesai saati bitimine kadar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde belirtilen adreste olacak şekilde posta ile yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra müracaat edenler ile eksik ve hatalı belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

b)      Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c)      Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi.

d)      KPSSP3 veya KPSSP93 puanını gösteren sınav sonuç belgesi.

e)      Belirtilen konularla ilgili sigortalı olarak çalıştığını gösteren belge

f)       2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş).

g)      Özgeçmiş

h)     Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyan, sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların listesi 13.03.2015 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde  ilan edilecektir. Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

i)    Sözleşme imza aşamasında, başvuruda kopyası alınan belgelerin asılları veya Bakanlık onaylı örneği istenecek olup, bu belgeler teslim edilmediği takdirde ilan edilen sırayla en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından,2014 yılında yapılan KPSS Lisans ve Önlisans sınavları sonucuna göre, (B) grubu KPSSP3 ve KPSSP93 puan türleri sıralaması esas alınmak suretiyle, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyon için asil aday dışındakiler de aynı sıralamaya göre yedek listeye alınacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler ile sözleşme imzaladığı halde göreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, yedek listeye girenler arasından, yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME İŞLEM TAKVİMİ

 

İŞLEM SÜRECİ TARİH
İlan Tarihi 20.02.2015
Başvuru başlangıç – bitiş tarihi 20.02.2015 – 10.03.2015
Değerlendirme Süresi 11-12.03.2015
Sonuçların açıklanması 13.03.2015

1

POZİSYON ADI ADEDİ ÖZEL ŞARTLAR
BİYOLOG 1 -Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak. -KPSSP3 Puan türünden en az 70 puan almış olmak. -Arı Yetiştiriciliği, Arı ıslahı veya Bal Analizleri konularının biriyle ilgili son üç yıl içinde en az bir yıl çalıştığını belgelemek.
TEKNİKER (ARICILIK) 1 -Yükseköğretim kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren arıcılık    bölümlerinden mezun olmak.

-Bakanlığımızdan Ruhsatlı “Ana Arı Üretim İşletmelerinin” birinde en az bir yıl  süreyle çalışmış olmak.

KPSSP93 Puan türünden en az 70

puan almış olmak.

GTHB Personel - 9:50 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan