35° Açık
  • EURO
  • DOLAR

Eş Durumu Tayininde Bir Engeli Daha Aşıldı.

GTHB Personel - Mayıs 18, 2015 8:11 am A A

16/08/2014 tarih ve 205090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. Maddesi ile eşi özel sektörde çalışan devlet memurlarının eş durumundan tayin isteyebilmesi için, naklen tayin talep edilen yerde “kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödeme” şartı getirilmişti. Söz konusu madde metninde yer alan “kesintisiz” ibaresinden dolayı Kamu Kurumları kendi personelinin bu duruma uygun naklen tayin taleplerini “bir günlük” sağlık raporu kesintisinde dahi mevzuata uygun olmadığı gerekçesi ile reddetmektedir.

Yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi adına yetkili sendika Toç Bir-Sen olarak; bazı kurumlarda  “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları”na ilişkin yönetmeliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin uygulanmasına ilişkin yaşanan sorunların giderilmesi ve kamu görevlilerinin mağduriyetine son verilmesi için yaptığımız görüşmeler sonrasında Devlet Personel Başkanlığı’nca tarafımıza yazılı görüş bildirilmiştir.

 

Devlet Personel Başkanlığı’nca tarafımıza gönderilen görüş yazısında;

·       Sağlık raporu nedeniyle oluşan kesintilerin,

·       Kadınlar için doğum nedeniyle kullanılan analık izniyle oluşan kesintilerin,

·       “Doğum veya Askerlik” borçlanması yapmış olması şartıyla, doğum sonrası veya askerlik nedeniyle kullanılan ücretsiz izinlerin,

Yönetmelik hükmünde zikredilen kesintisiz üç yıllık sürenin hesaplanmasında kesinti olarak değerlendirilmeyeceği görüşü verilmiştir.

Toç Bir-Sen olarak; gerek genel yönetmelikten doğan, gerekse Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna bağlı kurumlarda görev yapan personel aleyhine oluşan mevzuat kaynaklı sorunlarla idari ve hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

 

Devlet Personel Başkanlığı’nca tarafımıza gönderilen görüş yazısı aşağıdadır.

GTHB Personel - 8:11 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan