20° Parçalı bulutlu
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 127
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 131

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancılık Sınavı.

GTHB Personel - Şubat 21, 2015 7:51 pm A A

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi talebinde bulunanlara 2015 yılında uygulanacak sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 13 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Sınava girmek isteyen adayların, ekteki takvim ve uygulama talimatına uygun olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VEYA TOPTANCILIK

SINAVI TAKVİMİ VE UYGULAMA TALİMATI

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde sınav ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

Sınava girmek isteyen adayların, protokol ile belirlenerek aşağıda belirtilen takvim ve hükümlere

uygun olarak hareket etmeleri zorunludur.

 

1- Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptan İzin Belgesi almak için Yönetmelik  hükümlerine göre sınava girecek olanziraat mühendisi veya eczacı veya kimya mühendisi veya kimyager veya bitki sağğı ile ilgili dersleri alarak mezunolmtekniker veya ziraat teknisyenlerinin Bakanğız ilgili il müdürlüklerine  24 Nisan 2015 tarihine kadar aşağıdabelirtilen bilgi ve belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.

–     Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,

–     Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren)

–     T.C. Kimlik Numarası

–     2 adet vesikalık fotoğraf

 

2- Sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusu, 27/04/2015 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 

3- 24 Nisan 2015 tarihine kadar Bakanlığımız il müdürlüklerine gerekli belgelerle başvurularını yapan adaylar, 60 TL(Altmış TL) sınav ücretini, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermayeİşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine,Kurumsal Tahsilât Programı” aracığı ile aday kendi T.C. Kimlik Numarasını belirtmek suretiyle 04/05/2015 –15/05/2015 tarihleri arasında yatıracaklardır.

SINAV BAŞVURUSU

 

4-  Sınav  ücretini  yatıran  her  aday,  sınava  girişe  esas  başvurusunu,  04/05/2015   15/05/2015

tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinde olturulacak sistem üzerinden kendisi yapacaktır.

 

www.meb.gov.tr adresinde oluşturulacak başvuru sisteminde aşağıdaki bölümler bulunacaktır.

 

 

 

T.C

Kimlik

No

Adı

Soyadı

Dum

Tarihi

Dum

Yeri

Unva Mezun

Olduğu

Okul

Bömü Diploma

Tarihi

Diploma

No

Başvuru

Yapğı İl

 

 

a) 24 Nisan 2015 tarihine  kadar Bakanğımız il müdürlüklerine gerekli belgelerle başvurularını yapan adayların,04/05/2015 15/05/2015 tarihleri aranda www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuru, sınava girişe esas başvuru olacaktır.

 

b) Adayların www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuruda girilmesi gerekli tüm bilgileri doğru

ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.

 

c) Adayın başvurusu sıranda girdiği bilgilerde hata olması veya süresi içerisinde başvuru yapılmaması durumunda,tüm sorumluluk adayda olacaktır. Bu durumdaki aday/adaylar sınava anmayacaklardır.

 

ç) Başvuru sırasında girilen bilgiler, 25/05/2015 – 05/06/2015 tarihleri arasında Bakanlığımız il müdürlükleri tarandanSınav Giriş Belgesinin onaylanması amasında kontrol edilecektir. Başvuru bilgilerinde eksiklik ve yanlışlık olanadayların, Sınav Giriş Belgeleri Bakanlığımız il müdürlükleri tarandan onaylanmayacakr. Bu durumda olan adaylarınsınava girmeleri mümkün olmayacaktır.

 

SINAV GİRİŞ BELGELERİ VE ONAYLANMASI

 

5-  Adayların  sınava  girecekleri  yerleri,  sınavın  yapılacağı  bina  ve  salonları  belirten  Sınav  Giriş

Belgeleri, 25/05/2015 – 05/06/2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

 

Adaylar;  25/05/2015 05/06/2015 tarihleri arasında Sınav Giriş Belgelerini, www.meb.gov.tr internet adresinden   alıp,   fotoğraf   yapıştırarak   yine   aynı   tarihler   arasında   bvuruda   bulundukları   ilin Bakanğız il müdürğüne veyaGKGMye başvurarak onaylatacaklardır.

 

Sınav Giriş Belgelerini, GKGMye onaylatacak adaylar, onay amasında sınav başvurusunda istenilen  bilgilerin kontrol  edilmesi  için  gerekli  belgeleri  (nufüs  zdanı,  fotraf,  diploma  v.b) yanında bulunduracaklarr.

 

SINAV UYGULAMASI

 

6– Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM  tarafından tedbir alınmasını gerektirecek  herhangi  bir  engel  durumuna  sahip  olan  aday/adaylar  var  ise,  adaya  ait  sağlık  kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde adayın bağlı bulunduğu kuruma teslim etmesi, aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.

 

7- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.

 

8- Sınav, 13 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 10.00‘da Ankarada yapılacaktır.

 

9- Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus zdanı, sürücü belgesi veyapasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı nav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. GTHBGKGM ve GTHB İl Müdürlüklerince onaylanmamış nava giriş belgesi ile sınava gelen adaylar dasınava anmayacaklardır.

 

10- Sınav soru ve cevap anahtarı  16/06/2015 tarihinden sonra www.meb.gov.tr ve www.tarim.gov.tr

internet adresinde yayınlanacaktır.

 

 

DEĞERLENDİRME VE İTİRAZLAR

 

11-  Adaylar,  sınav  sonuçlarını   27/07/2015  tarihinden  sonra  www.meb.gov.tr  internet  adresinden

öğrenebileceklerdir.

 

12-   Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr  internet  adresinde  yayımlanmasından  itibaren    en   g   3   ( üç)   i ş   nü   i çerisi nde  GKGMne yapabileceklerdir. GKGMye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

 

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren   en  geç  10  ( on)   n

 i çe ri si nde   GKGMne  yalacaktır.  GKGM’ne  bu  itirazları  ÖDSGM’ne  gönderecektir.  ÖDSGM  bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM’ne bildirecektir. GKGM’ne gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

 

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ile ilgili konulara ait sorulara ilişkin itirazları ise GKGM inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara GKGM tarafından bildirilecektir.

 

Adaylar, itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

 

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayandilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate anmayacaktır.

 

13-  Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınma veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

 

 

 

 

SINAV TAKVİMİ VE SINAV UYGULAMASI SÜRECİNDE İL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

 

1- Bitki Koruma Ünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için sınava girecek adaylar,  24

Nisan   2015   tarihine   kadar   aşağıda   belirtilen   bilgi   ve   belgelerle   Müdürlüğünüze   müracaat

edeceklerdir.

–     Diploma veya Mezuniyet Belgesinin kurumca onaylı sureti,

–     Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren)

–     T.C. Kimlik Numarası

–     2 adet vesikalık fotoğraf

 

2– Sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusunun  27/04/2015 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacağı adaylara duyurulacaktır.

 

3Müdürlüğünüzce başvuruları kabul edilen adayların A Soyadı ve Unvanı bilgilerini içeren listeyi, excell formatında büyük harflerle olmak üzere, her bir bilgi başlığı ayrı bir hücreye gelecek şekilde  hasanyilmaz.dursun@tarim.gov.tr ve  osman.ari@tarim.gov.tr     adreslerine  elektronik ortamda ve yazı ile  30 Nisan 2015 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilecektir.

 

4- Müdürlüğünüzce başvurusu kabul edilen adayların; 60 TL ( Altmış TL ) sınav ücretini Milli Eğitim Bakanlığı  DestekHizmetleri  Genel dürlüğüne  blı  Döner  Sermaye  İşletmesinin  T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veTürkiye Halk Banka şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı aracılığı ile aday kendi T.C. KimlikNumarasını belirtmek suretiyle

04/05/2015 15/05/2015 tarihleri arasında yatırmala gerektiği adaylara duyurulacaktır.

 

5- Sınav ücretini yatıran her adayın,  04/05/2015 15/05/2015 tarihleri aranda www.meb.gov.tr

internet adresine girmek suretiyle sınav başvurusunu yapacağı hususu adaylara duyurulacaktır.

 

Ayrıca;

a) 24 Nisan 2015 tarihine kadar dürlüklerinize gerekli belgelerle başvuruları yapan adayların,

04/05/2015   15/05/2015  tarihleri  arasında  www.meb.gov.tr  adresinden  yapacakları  başvurunun,

sınava girişe esas başvurunun olacağı,

 

b) Adayların www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuruda girilmesi gerekli tüm bilgileri doğru ve eksiksizgirmelerinin gerektiği,

 

c) Adayın başvurusu sırasında girdiği bilgilerde hata olma veya başvurusunu süresi içerisinde yapmamasıdurumunda, tüm sorumluluğun adayda olacağı ve bu durumdaki aday/adayların sınava anmayacağı,

 

ç) Adaylar tarandan başvuru sırasında girilen bilgilerin, 25/05/2015 – 05/06/2015 tarihleri arasında Müdürlüğünüztarandan Sınav Giriş Belgesinin onaylanması amasında kontrol edileceği, başvuru bilgilerinde eksik ve hata olanadayların nav Giriş Belgelerinin Müdürlüğünüz tarandan onaylanmayacağı, bu durumda olan adayların sınavagirmelerinin mümkün olmayacağı, adaylara duyurulacaktır.

 

6– Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı  örneğinin  herhangi  birini  bir  nüsha  halinde    Müdürlüğünüze  teslim  etmesi,  aday  tarafından elektronik başvuru ekranından ‘özür durumu’ ve ‘almak istediği hizmet’ ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi  gerektiği  adaylara  duyurulacaktır.  Beyan  edilen  özür  durumunun  doğruluğundan  başvuru yapan adayın, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurumun sorumlu olacağı adaylara duyurulacaktır.

 

7- Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yalacağı bina ve salonları belirten sınav giriş belgesinin, 25/05/2015 05/06/2015 tarihleri aranda www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacağı ve ayrıca 25/05/2015 05/06/2015tarihleri arasında Sınav Giriş Belgesinin adaylar tarandan www.meb.gov.tr internet adresinden alınacağı ve fotrafyapışrılarak GTHBGKGM veya GTHB İl dürlüklerine onaylatılması hususu adaylara duyurulacaktır.

 

8Sınav giriş belgesini www.meb.gov.tr   adresinden alan adayların, sınav giriş belgelerini onaylatmaları için 25/05/2015 05/06/2015  tarihleri arasında Müdürlüğünüze başvurmaları gerektiği adaylara duyurulacaktır.

9-  Söz konusu SınaGiriş Belgelerine adayıfotoğrafı yapıştırılacak ve Müdürlüğünüzce onaylanarak adaya teslimedilecektir.

Müdürlüğünüzce Sınav Giriş Belgesinin onaylanması aşamasında, adayların  başvuru evrakları ile adayların başvuruaşamasında girdikleri bilgiler kontrol edilecek, başvuru bilgilerinde eksik ve yanlışlık olan adayların Sınav GirişBelgeleri onaylanmayacak ve bu durumdaki adayların sınava girmeleri mümkün olmayacaktır.

 

9Adaylan sınava girerken; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus zdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerektiği hususu adaylara duyurulacaktır.

 

10- GTHB-GKGM ve Müdürlüğünüzce onaylanmamış sınava giriş belgesi ile sınava gelen adayların sınava alınmayacağıadaylara duyurulacaktır.

 

11- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr  internet  adresinde  yayımlanmasından  itibaren    en   g   3   ( üç)   i ş   nü   i çerisi nde  GKGMne  yapabilecekleri  ve  GKGMne  gelen  evrak  kayıt  tarihinin  geçerli  olacağı   adaylara duyurulacaktır.

 

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazların, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren   en  geç  10  ( on)   n

 i çe ri si nde    GKGMne   yapılacağı   adaylara   duyurulacaktır.   GKGM,   bu   itirazları    ÖDSGM’ne göndereceği,  ÖDSGM’nin  bu  itirazları  10  (on)  gün  içerisinde  inceleyip  sonuçlandırarak  GKGM’ne bildireceği, ÖDSGM’ne gelen evrak kayıt tarihinin geçerli olacağı adaylara duyurulacaktır.

 

Adayların, itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı

Döner Sermaye  İşletmesinin  T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası

şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacakları duyurulacaktır. Ayrıca süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazların dikkate alınmayacağı ile itirazlara ilişkin yukarıda belirtilen hususlar adaylara duyurulacaktır.

 

12-  Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınma veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin mümkün olmayacağıadaylara duyurulacaktır.​

GTHB Personel - 7:51 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan