25° Açık
  • EURO
  • DOLAR
Türk ifşa

Belirli canlı tırnaklı hayvanların ithalatı

Belirli canlı tırnaklı hayvanların ithalatı
GTHB Personel - Eylül 21, 2015 9:26 pm A A

Belirli canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine, yalnızca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilecek.

Bakanlığın, “Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilmesi hükme bağlanırken, söz konusu yönetmelik maddesi 3 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Bunun yanı sıraEk-1’de listelenen hayvanların sağlık durumu ve ihracatçı ülke tarafından bu hayvanlar için verilen garantiler dikkate alınarak, söz konusu ülkenin topraklarının tamamı veya bir bölümü için izin verilebilecek.

Canlı tırnaklı hayvanların ithalatı veya transit geçişi için verilen izin, ilgili ülkenin hayvan sağlığı durumuna göre askıya alınabilecekveya iptal edilebilecek.

– İzinli ülke listelerinin hazırlanması

İzinli ülke listeleri hazırlanırken,Türkiye’nin sağlık ve çevresel statüsünü riske sokabilecek ihracatçı ülkedeki çiftlik hayvanlarının, diğer evcil ve yabani hayvanların sağlık statüsü, özellikle egzotik hayvan hastalıkları ve her yönüyle genel sağlık ve çevresel durumu dikkate alınacak.

İhracatçı ülkenin hayvan sağlığı ve refahıyla ilgili mevzuatı, yetkili veteriner makamı ve denetim birimlerinin organizasyon yapısı, bu birimlerin yetkileri, tabi oldukları denetimler ile ulusal mevzuatı etkin bir biçimde uygulamalarını sağlayabilmek adına personel ve laboratuvar kapasitesi de dahil olmak üzere bu birimlerin imkanları, ihracatçı ülke yetkili veteriner makamı tarafından Türkiye’de uygulanan hayvan sağlığı şartlarının veya eşdeğer hayvan sağlığı şartlarının uygulanabileceğine dair verilen güvencelerde liste hazırlanırken göz önünde bulundurulacak.

Aralarında şap, sığır vebası, koyunkeçi çiçeğinin de bulunduğuEk-2’de listelenen hastalıkların herhangi birinin ortaya çıkışının teyidinin ve bu hastalıklarla ilgili aşılama politikasında yapılan herhangi bir değişikliğin takip eden 24 saat içerisinde bildirimi, ihracatçı ülkenin, özellikle canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ilişkin ulusal sağlık kurallarındaki değişiklik önerilerinin uygun bir süre içerisinde bildirimi, topraklarındaki hayvan sağlığı statüsünün düzenli aralıklarla bildirimi gibiihracatçı ülke tarafından verilecek garantiler de ülke listesi belirlenirken esas alınacak.

Bakanlık, ülke listeleriningüncel halinin kamuoyu tarafından ulaşılabilir olmasını sağlayacak.Söz konusu listeler, hayvan sağlığı ve halk sağlığı amacıyla oluşturulmuş başka listelerle birleştirilebilecekve sağlık sertifikası modeli içerebilecek.

İzinli ülke listeleri Bakanlık resmi internet sitesinde yayınlanacak.

– Özel hayvan sağlığı şartları

Bakanlık, canlı tırnaklı hayvanların izinli ülkelerden ithalatı veya transit geçişleri için özel hayvan sağlığı şartlarını belirleyecek.Bu şartların belirlenmesinde ilgili hayvan türleri, hayvanların yaşı ve cinsiyeti, planlanan varış yeri ya da kullanım amacı ile hayvanların ithalatından sonra yurt içinde uygulanacak ilave tedbirler dikkate alınacak.

Özel hayvan sağlığı şartları, hayvanların duyarlı olduğu hastalıklarla ilgili Türkiye’nin mevzuatında düzenlenen kurallar temel alınarak belirlenecek.

İhracatçı ülke tarafından verilen resmi sağlık garantilerinin Türkiye tarafından resmen kabul edilebilecek denklikte olması durumunda, özel hayvan sağlığı şartları söz konusu garantiler temel alınarak belirlenebilecek.

– İstisnai durumlar

Bakanlık,kendilerinin ticari işlemlere konu olmadığı spor etkinliklerine, sirklere, gösterilere ve sergilere katılımı amaçlanan hayvanlar, hayvanat bahçelerine, eğlence parklarına ve deney laboratuvarlarına gönderilmesi amaçlanan hayvanlar, hayvan refahı amacıyla gerekli olan ve Bakanlıkça belirlenen yerler haricinde ülke içerisinde hiçbir yerde duraklama yapmaksızın gümrük ile resmi veteriner hekim onayı ve gözetimi altında onaylı veteriner sınır kontrol noktası üzerinden ülke topraklarından transit geçiş yapan hayvanlar, ev ve süs hayvanı olarak sahiplerine eşlik eden hayvanlar, yönetmeliğinilgili maddesindebelirtilen amaçlarla Türkiye’den gönderilen ve 30 gün içerisinde geri getirilen hayvanlar ile nesli tehlike altındaki türlerin ithalatı ve transit geçişleriiçin özel düzenlemeler getirebilecek.

Ek-2’de listelenen hastalıkların görüldüğü veya bu hastalıklara karşı aşılamaların uygulandığı izinli ülkelerden canlı tırnaklı hayvanların ithalatı veya transit geçişi için özel şartlar düzenlenebilecek.

Sağlık durumundaki değişikliklerden dolayı canlı tırnaklı hayvanların ithalat veya transit geçiş izinleri askıya alınmış veya yasaklanmış izinli ülkelere, bu izinlerin yeniden başlatılabilmesi için Bakanlıkça süre belirlenebilecek.

Bakanlık, Türkiye’nin yürürlükteki hayvan sağlığı mevzuatına uygunluğun veya eşdeğerliğin sağlanıp sağlanamadığının teyit edilmesi için ihracatçı ülkelerde denetim veya tetkikler yapabilecek.

– İzinli ülke listeleri hazırlanıncaya kadar uygulama nasıl olacak?

Yönetmelik kapsamında izinli ülke listeleri yayınlanıncaya kadar, sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların ithalat ve transit geçişlerine, Bakanlık tarafından halihazırda resmi internet sitesinde yayınlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilecek.

Söz konusu türler dışındaki, özellikle de kendilerinin ticari işlemlere konu olmadığı spor etkinliklerine, sirklere, gösterilere ve sergilere katılımı ile hayvanat bahçelerine, eğlence parklarına ve deney laboratuvarlarına gönderilmesi amaçlanan hayvanların ithalat ve transit geçişlerine izin verilip verilmeyeceğine, izinli ülke listeleri yayınlanıncaya kadar ve sadece hayvan hastalıkları nedeniyle ithalata kısıtlama uygulanmayan ülkeler için, Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeye göre karar verilecek.

“Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verileceğine” ilişkin yönetmelik maddesi dışındaki diğer maddelerbugünden itibaren geçerli olacak.

GTHB Personel - 9:26 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
ataköy escort ataşehir escort gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan
kayseri escort bayan kayseri escort gaziantep escort bayan escort gaziantep kayseri escort kayseri escort şirinevler escort pendik rus escort avcılar escort istanbul eskort