26° Açık
  • EURO
  • DOLAR

6495 ile kadroya geçen memur unvan değişikliği yapabilir mi?

Kararlar Görüşler - Şubat 19, 2015 8:43 am A A

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında TARGEL personeli ( Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi) kapsamında çalışmaktayken. 07/10/2013 tarihinde kadroya ( 4-A  statüsüne) geçtim. Kadro alırken Başka kurum ve kuruluşlara Geçiş için 5 Yıl çalışma şartı koştular. Diğer taraftan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde TARGEL personeli olarak çalıştığım için, Bir üst pozisyon olan Ziraat Mühendisi Kadrosuna geçişimde ( Üst Kadroya Geçişimde ) bir sıkıntı yaşamamam gerekir.

 

 

12/07/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02/07/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
5393 sayılı Belediye Kanunu tabi sözleşmeli olarak çalışanlarda memur kadrolarına atanmayı hak etmiş bulunmaktadırlar.
6495 sayılı kanunun 9 uncu maddesi ile 657 sayılı DMK eklenen geçici 41 inci maddesinde “Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm ve açıklamalar uyarınca; 6495 sayılı Kanun hükmü uyarınca kadroya atananların atandıkları tarihten itibaren 5 yıl süre ile başka kurum atanmaları yasaklanmış olup, kurum içerisinde unvan değişikliği sınavına girmek suretiyle unvan değiştirmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Kararlar Görüşler - 8:43 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan