20° Açık
  • EURO
  • DOLAR

30 BİN LİRA HİBE TAVSİYE PROJELER;

GTHB Personel - Nisan 9, 2016 10:16 am A A

Tavsiye projeler:
Bakanlığımızca, genç çiftçilerin başvuru aşamasında otuz bin TL hibeden faydalanabileceği ve uygulamakta zorunlu olduğu hayvansal üretime yönelik projeler aşağıdadır.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri:
1) En az 7 (yedi) başlık ve en az 8 (sekiz) aylık en az 220 kg canlı ağırlığındaki besilik erkek sığır alım içerikli etçi ve kombine ırk besi projesi.
2) En az 4 (dört) başlık ve en az 9 (dokuz ) aylık dişi damızlık düve yetiştiriciliği projesi.
3) En az 40 baş sürü (38 adet dişi, 2 adet erkek) içerikli küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi.
Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projeleri:
En az 40 adet arılı kovan (en az 5 çıta arı basmalı), 5 adet boş kovan ve arıcılık malzemesi (1 adet; elektrikli bal süzme makinesi, sır alma teknesi, ısıtmalı bal dinlendirme kazanı, maske, körük, el demiri, mahmuz), 100 kg temel petek ve 400 adet çıta içerikli arıcılık projesini,
Bakanlığımız tarafından yayımlanan; Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik kapsamında, serbest sistem yumurta tavuğu ve ördek, kaz, hindi, bıldırcın yetiştiriciliği projeleri;
En az 500 adet içerikli serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği projesi.
En az 400 adet serbest sistem kaz, ördek hindi yetiştiriciliği projesi.
İpekböceği yetiştiriciliği projeleri:
En az 80 m2’ lik alanda, 6 paket yumurta, 1 adet termometre ve higrometre, 3 katlı kerevitler, 1 adet yaprak kıyma bıçağı ve tahtası, besleme tablaları, 200 adet plastik ağ, 1 adet aspiratör ve vantilatör ile birlikte en az 250 adet dut fidanı dikim kapasitesi olan ipek böceği yetiştiriciliği projesi.
Bakanlığımızca, genç çiftçilerin başvuru aşamasında otuz bin TL hibeden faydalanabileceği ve uygulamakta zorunlu olmadığı bitkisel üretime yönelik projeler aşağıdadır;
Kapama meyve bahçesi tesisi projeleri:
En az 10 (on) dekar alanda bodur ve yarı bodur olmayan en az 250 (iki yüz elli) adet sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemli, pülverizatör ve çapa makinesi içerikli kapama meyve bahçesi tesisi projesi.
En az 10 (on) dekar alanda bodur ve yarı bodur olmayan en az 250 (iki yüz elli) adet sertifikalı fidan ile etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili, pülverizatör ve çapa makinesi içerikli kapama meyve bahçesi tesisi projesi
3) En az 6 (altı) dekar alanda en az 500 (beş yüz) adet yarı bodur sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemi veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili ve askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içerikli kapama bahçe tesisi projesi.
3) En az 4 (dört) dekar alanda en az 800 (sekiz yüz) adet bodur sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemli ve askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içerikli kapama bahçe tesisi projesi.
4) En az 5 (beş) dekarlık alanda en az 1.250 (bin iki yüz elli) adet sertifikalı fidanı ile basınçlı sulama sistemli veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili ve askı sistemi veya terbiye sistemin ile çapa makinesi veya pülverizatör veya içerikli bağcılık projesi.
5) En az 4 (dört) dekarlık alanda en az 2.000 (iki bin) adet sertifikalı fidan ile askı sistemi veya terbiye sistemi ile çapa makinesi veya pülverizatör içerikli ahududu yetiştiriciliği projesini,
6) En az 4 (dört) dekarlık alanda en az 1.500 (bin beş yüz) adet sertifikalı fidan ile, askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içerikli böğürtlen yetiştiriciliği projesini,
7) En az 5 (beş) dekarlık alanda en az 250 (iki yüz elli) adet sertifikalı fidan ile askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içerikli kivi yetiştiriciliği projesini,
8) En az 5 (beş) dekarlık alanda en az 20.000 (yirmi bin) adet fide ve basınçlı sulama sistemli ile kapama malçlı ve pülverizatör içerikli çilek yetiştiriciliği projesini
İç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projeleri:
En az 5 (beş) dekarlık açık alanda en az 2.000 (iki bin) adet saksılı süs bitkisi ile basınçlı sulama sistem veya etrafı tel (dikenli-kafes Tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili içerikli süs bitkisi yetiştiriciliği projesi.
En az 1 000 (bin) m2’ lik alanda kontrolü örtü altı tesisinde ve basınçlı sulama sistem içerikli doğal çiçek soğanı, kesme çiçek, saksılı iç veya dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projesi.
Kontrolü örtü altı yetiştiriciliği projeleri:
1) En az 1 000 (bin) m2’ lik alanda ve basınçlı sulama sistem içerikli kontrolü örtü altı tesisinde sebze veya muz yetiştiriciliği projesi.
d) Kültür mantarı üretimi projeleri:
1) En az 100 (yüz) m2 lik alanda 25 ton kompost, 3 kat ranza sistemi, sırt pompası, sulama sistemi, 1(bir) adet vantilatör, aspiratör, higrometre ve termometre içerikli beyaz şapkalı kültür mantarı (agaricusbisporus) üretimi projesi.
2) En az 1 000 (bin) m2’ lik alanda kontrolü örtü altı tesisi, 20 (yirmi) ton kompost içerikli, pleurotus cinsi istiridye mantarı, kaya mantarı (pleurotusostreatus) yetiştiriciliği projesi.
Yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;
Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik ve bir adet çapa makinesi ve pülverizatör içerikli projeler;
En az 10 (on) dekarlık alanda, çok yıllık yöresel ürün ile tıbbi ve aromatik bitki üretim ve en az 10 (on) dekarlık alanda ve mibzer içerikli en az 2 yıllık sözleşmeli üretim ile tek yıllık yöresel ürün ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme projesi.
En az 10 (on) dekarlık alanda, basınçlı sulama sistemli veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili ve diskaro veya çoklu tırmık içerikli çok yıllık yöresel ürün ve tıbbi ve aromatik bitki üretim
3) En az 10 dekarlık alanda ürün yetiştirime ve en az 250 kg/yıl yağ ve1 adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası içerikli lavanta, kekik, biberiye vb. bitki üretim ve işleme projesi.

D) BAŞVURU YERİ, GENÇ ÇİFTÇİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER
Başvuru Yeri ve Zamanı
Başvurular;
Başvurular 13 Nisan 2016 tarihinde başlar ve 12 Mayıs 2016 tarihi mesai saati bitiminde sona erer.
Başvurular öncelikle, Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılım (gencciftci.tarim.gov.tr) programından yapılır.

Genç Çiftçi Hibe Desteğinden Yararlanmak İsteyen Kişilerin Sıkça Sorulan Soruları

1.İkametgâhımı değiştirmek zorunda mıyım?

Evet, ikametgâhınızı değiştirmek zorundasınız. En az iki yıl boyunca aynı yerde ikametgâh etmek zorundasınız.

2. Proje kapsamında aile veya başka bir işletmeden yardım alabilir miyim?

Hayır, yardım alamazsanız. Eşinizden, anne, baba, kardeş, çocuğunuz ve bunların sahip olduğu işletmelerden destek kapsamında makine, mal, ekipman, hizmet, tohum, fidan, canlı hayvan vb.

3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sunduğu örnek TKDK veya KKYDP gibi hibe desteklerine ayrıca başvurabilir miyim?

Hayır, Proje süresince herhangi bir hibe başvurusunda bulunamazsınız.

4. Hibe desteği yanında başka bir işte çalışabilir miyim?

Hayır.

5. Herhangi bir şirkette ortaklığım olabilir mi? Veya ortak olabilir miyim?

Herhangi bir şirkette ortak olamazsınız.

6. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Hayvan Kayıt Sistemi (HYS), Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) kayıt yaptırmam gerekli mi?

Evet. Desteği aldığınız konu ile ilgili kayıtları yaptırmanız zorunludur.

7. Bakanlığın verdiği mazot, gübre, ilaç ve toprak analizi gibi desteklerden yararlanabilir miyim?

Evet.

8. Tarım Sigortası içerisinde bitkisel veya hayvansal üretim sigortası yaptırmalı mıyım?

Evet. Sigorta Zorunlu.

9. İkinci el makine ekipman alabilir miyim?

Hayır, sadece sıfır makine ekipman alınabilir.

10. Proje KDV hariç tutar üzerinden mi hesaplanacaktır?

Evet. Proje maliyeti KDV tutarı hariç hesaplanarak yapılmalıdır.

11. Hibe miktarı 30.000 TL’nin tamamını kullanabilir miyim?

Evet. Proje maliyetleri içerisinde yer aldığı sürece kullanabilir siniz?

12. Projede taahhüt sürem ne kadardır?

Projede iki yıl boyunca taahhüt süresi vardır.

13. Proje içerisinde kontrol mevcut mudur?

Evet, iki yıl içerisinde her altı aylık dönemde kontrol süreci bulunmaktadır.

14. İşletmeyi üçüncü kişilere devir edebilir miyim?

Hayır, iki yıl boyunca işletme devir edilemez veya başkası çalıştıramaz.

15. Kiralık tarla veya arazi ile hibe başvurusu yapabilir miyim?

Evet, kiralama süresi taahhüt süresinden (sözleşme imzalanmasından sonraki iki yıl içerir) uzun olmalıdır.

16. Proje yatırım süresi kaç gündür?

Projeyi 120 gün (4 ay) içinde bitirmek zorunluluğu vardır.

17. Projeden Geri ödeme ve yaptırımlar ne olur?

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

18. Banka sicilim bozuk yine de yararlanabilir miyim?

Evet, yararlanabilir siniz.

19. Pozitif ayrımcılık var mı?

Evet, Şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanacak.

20. Genç Çiftçi hibe desteği kaç yıl sürecek?

Program 3 yıl süre ile uygulanmaya devam edecektir.

21. Kimler başvuru yapabilir.

Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı kabul eden 18-40 yaş arası gençler müracaat edebilir.

Haber Kaynağı: Tarım Pusulası

GTHB Personel - 10:16 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan