25° Açık
  • EURO
  • DOLAR

Zirai Don Tahmin Raporu 4 Nisan – 8 Nisan

Gündem - Nisan 5, 2015 3:29 pm A A

Sıcaklığın gün içinde düşüşü genellikle öğleden sonra başlayıp, gece yarısından itibaren kritik seviyenin altına düşer. Düşüş gündoğumuna kadar sürer. Bu düşüş, gökyüzünün açık yada kapalı olmasına, rüzgar şiddetine, havadaki nispi nem oranına, yağışa, topografyanın güneşe karşı konumuna göre hızlı yada yavaş olabilmektedir. Sıcaklığın en düşük olduğu saatler sabaha yakın saatler olup genellikle gündoğumundan hemen önce pik değere ulaşmaktadır. Tarımsal üretiminde meydana gelen zararlar, genellikle bu aralıkta meydana geldiğinden, üreticilerimizin tedbirlerini bu periyot için planlaması, meydana gelebilecek zararı en aza indirecektir.

Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Uşak.

Cumartesi günü güney orta kesimleri hariç tamamı, pazartesi günü ortası ile batısı, salı ve çarşamba günleri bölge geneli kar yağışlı ve yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında, yer yer altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububatta birinci sürüme ayın ortasına kadar devam edilir. Ayın birinci yarısında yazlık ekilişler tamamlanır. Kışlık hububatta üst gübrelemeye devam edilir. Tarla faresi mücadeleye devam edilir, yabancı ot mücadelesine başlanır. Bu ay içinde kımıl inişleri olacağından tarla kontrollerine devam edilir. Mısır ekimi yapılır. Çeltik ekimi için tava ve kanal hazırlanır. Baklagillerde ikinci sürüm kazayağı ile yapılarak tarla ekime hazırlanır. Ayın ilk haftasından itibaren fasulye ekimine başlanır. Ekimle birlikte fosforlu gübre ile bir miktar azotlu gübre verilir. Haşhaşın seyreltmesi, çapası ve boğaz doldurması yapılır. Patates toprak hazırlığı tamamlanır, ocak usulü ekim yapılacak ise ocaklar hazırlanır, ekime başlanır. Aspir ve kanolanın ekimi yapılır. Ayçiçeğinde tohum yatağı hazırlanarak ekime başlanır.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde yem bitkisi ekilecek tarlalar tav durumu uygun olduğu günlerde diskaro tırmık çekilerek ekime hazırlanır. Son don tehlikesi geçtikten sonra ekime başlanır, ekimle birlikte fosforlu ve azotlu gübreler verilir. Şayet yonca ekimi yapılıyorsa nodozite teşekkülü için mümkünse bakteri kültürü aşılanır. Eski yoncalıklar gübrelenir. Kelleşen meralara üstten buğdaygil ve baklagil tohumları saçılır. Ağır hava şartlarında meralara hayvan sokulmaz. Suni meralarda fare mücadelesine devam edilir. Sıvat ve silaj yapımına başlanır.

Meyvecilikte geçen ay yapılmayan kalem aşıları bu ay tamamlanır. Budamaya devam edilir. Genç fidanların şekil budamasına başlanır. Tavalarda bulunan çöğürler aşılama parsellerine uygun aralıklarla dikilir. Meyve ağaçlarına azotlu gübre verilir. Kara lekeye karşı mücadele devam edilir, ay içinde yaprak bitine, ay sonuna doğru ağ kurdu mücadelesine başlanır.

Bağcılıkta toprak işlemesine, gübrelemeye, dikim işlerine devam edilir. Budama ve aşı yapılır. Ayın ikinci yarısından itibaren parmak kalınlığına gelen Amerikan asma anaçlarına aşıl yapılmaya devam edilir. Bağ maymuncuğu, bağ göz kurdu zararlılarına karşı ilaçla mücadele yapılır. Bağ küllemesi ile sürgünler 25-30 cm. olduğunda kükürtlü ilaçlarla birinci ilaçlama yapılır. Bağ mildiyösü ile sürgünler 1-1,5 karış olunca bordo bulamacı veya hazır bakırlı ilaçlarla birinci ilaçlama yapılır.

Sebzecilikte çeşitli sebze tohumlarının ekim ve fidelerin dikim yerlerinin hazırlığına devam edilir. Fidelerin şaşırtması, teklemesi ve boğaz doldurması yapılır. Açığı hıyar, kavun, karpuz, kabak ve turp ekimi yapılır. Bostanlarda çökerten hastalığına karşı tohumlar ekilmeden %1,5 cıvalı ilaçlarla ilaçlanır. Sebzelerde kök ur nematodlarına karşı toprak sıcaklığı uygun olduğu zamanlarda toprak ilaçlaması yapılır. Danaburnu zararı görülmeye başlamışsa zehirli kepekli yemler hazırlanıp serpilir.

Süs bitkilerinde çimler biçilmeye başlanır. Kadife çiçeği, pesent karanfil, cinya, mine çiçeği, vapurdumanı, iberis gibi yazlık çiçeklerin tohumları hazırlanan yerlerine ekilir. Sıcak yastıklarda yetiştirilen yazlık çiçek fidelerinin şaşırtılması yapılır. Çiçek tarlalarındaki kışlık çiçekler çapalanır. Süs ağaçlarından alınan odun çeşitleri yerlerine dikilir. Çaplama, kaymak kırma, ot alma, gübreleme gibi bakım faaliyetleri sürdürülür. Hastalık ve zararlılara karşı gerekli mücadele önlemleri alınır.

2. BÖLGE

Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta.

Pazartesi günü kuzeyi kuvvetli olmak üzere, pazartesi ile salı günleri bölge geneli, çarşamba günü doğusu yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında, yer yer altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin edilmektedir. Üreticilerin ilaçlamada rüzgarı dikkate almaları önerilir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububatta yabancı ot mücadelesine devam edilir. Mısır ekimi için toprak hazırlığı ve ekim yapılır. Tarla faresi ile mücadele edilir. Yağış yoksa çiçeklenmeden önce ikinci sulama yapılır. Çeltik ekimi için tohum yatağı hazırlanır. Baklagillerde tohumluk nohutlar antraknoza karşı ilaçlanır. Baklada hasat yapılır. Fasulyede toprak hazırlığı, gübreleme ve ekime başlanır. Kanolanın ekimi yapılır. Pamukta yabancı ot mücadelesi yapılır. Pamuk tohumları köşeli yaprak leke, fide kök çürüklüğü ve bozkurda karşı ilaçlanır. Pamuk ekilecek sahalarda toprak hazırlığı ve ekim yapılır, azotlu gübrenin yarısı ekimle birlikte verilir. Ayçiçeğinde yabancı ot mücadelesi ve ekim için toprak hazırlığı yapılır.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde yonca ve sudan otu ekimi için toprak işlemesi yapılır. Toprak işlemesi ile birlikte gübre verilir. Yonca hortumlu böceği mücadelesine başlanır. Hayvan pancarı ekimi için tohum yatağı hazırlanır. Meralar otlatmaya açılır. Meralarda bakım işlerine devam edilir. Daha önce tesis edilmiş olan çok yıllık yem bitkilerine gerekiyorsa gübre verilir.

Meyvecilikte şeftalide klok ve sert çekirdeklilerde monilya, yaprak delen, elmalarda kara leke ve külleme mücadelesine devam edilir, yaprak biti, ağ kurdu ve yaprak büken mücadelesine başlanır. Badem ve şeftalide yeşil şaşırtma yapılır. Aşılı fidanlarda sulama, gübreleme ve toprak işlemesi yapılır. Geç kalmış budamalar, mart ayında bitirilmeyen yarma aşılar tamamlanır. Yeşil gübreler toprağa gömülür. Yağış yoksa sulama yapılır. Turunçgillerde yanmış çiftlik gübresi verilmeye başlanır. Yeni tesislerde ara ziraatı uygulanacaksa toprak işlemesi ve hazırlığı, çinko noksanlığı görülen yerlere çinko sülfat veya diğer çinko bileşikleri ile ilaçlama, sulama, bakım ve kontrol işlemleri, yabancı ot mücadelesi yapılır. Zeytincilikte halkalı leke hastalığı mücadelesine devam edilir, aşılanacak çöğürlerin aşıya hazırlığı yapılır. Aşı kalemleri temin edilir. Gübreleme ve toprak işlemesi yapılır. Diğer hastalık ve zararlılarla mücadele edilir. Antep Fıstığında aşı hazırlıkları, gübreleme ve toprak işlemesi yapılır, hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

Bağcılıkta toprak işlemesi yapılır. Çelik dikimleri tamamlanır. Aşılanan köklüler parsellerine dikilir. Budama işleri tamamlanır. Gübreleme yapılır. Asmaların boğazları açılarak saçaklar temizlenir. Göz kurdu ve maymuncuk mücadelesi devam edilir. Mildiyö ve külleme mücadelelerine başlanır.

Sebzecilikte ay sonuna doğru sıcak yastıktaki fideler, fideliklere şaşırtılmaya başlanır. Fidelerin bakımları yapılır. Kavun ve karpuz tohumları tarlaya ekilir, çapalama ve ot alma işleri yapılır. Kışlık sebze hasadına, hastalık ve zararlılarla mücadele devam edilir.

Süs bitkilerinde karanfil ekimden bir hafta önce kompoze gübre verilir, ekim yapılır. Köklü çelikler üretim yerlerine dikilmeye başlanır. Danaburnu mücadelesi yapılır. Güllerde virgül kabuklu bitine karşı mücadeleye başlanır.

3. BÖLGE

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce.

pazartesi günü orta ve batısı kuvvetli olmak üzere, cumartesi ve çarşamba günleri doğusu, pazartesi ve salı günleri bölge geneli yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında, yer yer altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububatta birinci sürüm tamamlanır. Buğday ve arpalara üst gübre atılır. Kardeşlenme sonu ile sapa kalma öncesinde yabancı ot mücadelesine devam edilir. Ekin kambur böceği mücadelesi yapılır. Mısırda ekim ve gübreleme tamamlanır, yabancı ot mücadelesine başlanır. Çeltik tavaları hazırlanır, ayın ortasından sonra çeltik ekimine başlanır. Baklagillerde yeşil bakla hasadına başlanır. Nohut, fasulye ve mercimek ekimleri tamamlanır. Tütünde ilkbahar birinci sürümü mart ayında yapılmadı ise bu ayın birinci haftasında tamamlanır. Fideliklerde günlük sulama, gelişme zayıf gidiyorsa gübreleme ve kapak atma işlemleri yapılır. Yabancı otlar ayıklanır. Maviküf, kök çürüklüğü, çökerten hastalıklarına karşı sistemli ve etkin mücadele yapılır. Tütün tarlalarında ikinci sürüm yapılır, diskaro çekilir, tavın kaçmaması için sürgü veya tırmık çekilir. Bu bölgede diskaro öncesi kompoze gübre ile gübreleme yapılarak dikimle ilgili hazırlıklar tamamlanır. Tarlaya şaşırtılacak olan fidelere dikimden 10-15 gün önce “pişirilmesi” için su verilmez, diğer bakım işleri devam edilir. Ayçiçeğinin ekimi ve gübrelemesi tamamlanır, bozkurda karşı toprak satıh ilaçlaması yapılır. Pancarda çapalama ve tekleme, patates ekimi ve gübrelemesi, kanolanın ekimi ve gübrelemesi yapılır.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde meralardaki çalılar ve yabancı otlar ayıklanır, tahrip olan boşluklara buğdaygil ve baklagil tohumları serpilir. Büyüme devresi sona ermeden ve yağışlı havalarda meralara hayvan sokulmaz, münavebeli olarak otlatılır, bozulmuş sıvatlar ve çitler tamir edilir. Fiğ, korunga ve yonca ekimleri yapılır. Ekimle birlikle fosforlu ve azotlu gübreler verilir. Ayrıca nodozite teşekkülünü hızlandırmak için yonca ekimi yapılan yerlere bakteri kültürü aşılanır. Eski yoncalıklar kimyevi gübrelerle gübrelenir.

Meyvecilikte ilkbahar toprak sürümüne devam edilir. Fidanlıklarda ot çapalamaya başlanır. Kimyevi gübre tatbikatlarına devam edilir. Yabani meyve ağaçlarında ve çeşit değiştirmelerde kalem aşılama tamamlanır. Kış mücadelesi yapılmamış bahçelerde kabuklu bit zararını önlemek için erken ilkbahar mücadelesi yapılır. Elma ve armutlarda kara leke hastalığına karşı bordo bulamacı, hazır bakırlı ilaçlar veya organik fungusitlerden birisi ile ilaçlama yapılır. Tomurcuk ve yapraklarda ilk ağlar görüldüğünde ağkurdu mücadelesine başlanır. Zeytincilikte hafif sürüm yapılır Yeşil gübreleri toprağa gömülür. Budamaya edilir. Delicelere aşı yapılır. Yeni tesislere, yağış olmaması halinde sulama yapılır.

Bağcılıkta ilkbahar toprak sürümlerine devam edilir. Bağlarda aşılama ayın ortalarında tamamlanır. Sürgün kurumasına karşı ilk yaz ilaçlaması yapılır. Bağ göz kurduna karşı bağlar sürekli kontrol edilir, omcalarda larva görüldüğünde ilaçlama yapılır.

Sebzecilikte ilk yastıklara şaşırtılmış bulunan biber, domates, patlıcan fideleri 15 Nisan’dan sonra tarladaki yerlerine dikilmeye başlanır. Çileklerin ilkbahar çapası ve bakımı yapılır. Fasulye, bamya, hıyar, kabak, lahana, karnabahar, soğan tohumlarının ekilmesine devam edilir. Karpuz, kavun tohumları ile baş soğan elde etmek için arpacıklar ay sonuna doğru ekilir. Enginarların bakım ve tımar işlerine devam edilir. Sebze fideliklerin çeşitli mantari hastalıklara karşı koruyucu olarak hastalık görülmeden %5 lik bordo bulamacı ile veya diğer organik fungusitlerle 7-10 günde bir ilaçlama yapılır. Yeni yetişmekte olan sebze fidelerini kök boğazlarından keserek, zarar yapan bozkurtlara karşı zehirli yemlerle mücadele edilir.

Süs bitkilerinde yazlık çiçeklerin tohumları ekilir. Soğanlı çiçeklerin soğanlarının dikimine devam edilir. Ortanca, kasımpatı ve karanfillerin tarlaya dikilir. Herdem yeşil süs bitkileri ile ibrelerin gübreleme ve budaması yapılır.

4. BÖLGE

Antalya, İçel, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis.

Cumartesi günü doğusu, pazartesi ve salı günleri batısı, çarşamba günü bölge geneli yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında, yer yer altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububatta iç kesimlerde geç kalan üst gübreleme ayın ilk haftasının sonuna kadar tamamlanır. Yabancı ot mücadelesi de ay içinde bitirilir. Sulu alanlarda sulama yapılır. Birinci ürün mısır ekimi yapılır, ekimle beraber fosforlu ve potaslı gübrenin tamamı ile azotlu gübrenin yarısı verilir. Çeltikte tarla hazırlığına devam edilir. Ekimden önce amonyum sülfatın yarısı verilir. Üzeri tırmıkla kapatılır. Daha sonra tavalar düzenli bir şekilde yapılarak, sulama kanalları açılır. Adana yöresinde ayın ikinci yarısında ekimlere başlanır. Birinci ürün soya ekimi yapılır. Ekimle birlikte çok az miktarda azotlu gübre ile fosforlu gübre verilir. Ay sonuna doğru ilk çapa ve toprak altı zararlılarına karşı ilaçlama yapılır. Kışlık bakla ve mercimek tarlalarında bakıma devam edilir. Ay sonuna doğru bakla hasadına başlanır. Yazlık mercimek tarlalarında yabancı ot temizliği yapılır. Nohut ve fasulye ekimi tamamlanır. Nohut tohumları ekimden önce nohut antraknozuna karşı ilaçlanır. Ekimden sonra toprakta kaymak bağlama söz konusu ise kaymak kırma yapılır. Pamukta yağış ve tav durumu dikkate alınarak toprak ekime hazırlanır. Ekimden 2-3 gün önce tarla yabancı otlara, tohum, toprak altı zararlılarına ve mantari hastalıklara karşı ilaçlanır. Ekimle birlikte amonyum sülfatla beraber triple süper fosfat atılır. Yer fıstığı ekimi yapılacak tarlalar ikinci defa sürülüp, ayın ikinci yarısında ekime başlanır. Yer fıstığı ekilirken azot ve fosforlu gübreleme yapılır. Kanola ekimi yapılır. Turfanda patateslerde işler bitirilir. Pazarlamaya devam edilir. Normal patates ekimleri bitirilir. Ekimle birlikte azotlu, fosforlu, potaslı gübrelerle gübreleme yapılır. Susam ekime devam edilir, ay sonunda çapalama yapılır. Ayçiçeğinde tohum yatağı hazırlanır. Alt gübreleme yapılarak ekime başlanır.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde yüksek kesimlerde fiğ ekilir. Yonca, korunga, sudan otu, hayvan pancarı ekimi yapılır. Gübreleme, yabancı ot ve tarla faresi mücadelesine devam edilir.

Meyvecilikte bazı türlerde seyreltme yapılır. Sulama arkları, kanalları açılır. Bazı türlerde (badem çağlası-erik) hasadına başlanır. Yayla kesimlerde fidan dikimlerine devam edilir. Dikimle birlikte dikim budaması ve şekil budaması yapılır. Meyveye yatmış ağaçlarda ürün budaması yapılır. Taban gübrelemesi yapılır. Şeftalilerde ay sonuna kadar klok, kara leke, kırmızı örümcek, kayısılarda monilya ve şeftali güvesi ile mücadeleye devam edilir. Turunçgillerde bu ay içindeki yetersiz toprak rutubeti, ürün miktarını düşürebilir. Bu nedenle toprak rutubeti kontrol edilerek gerekiyorsa sulamaya yapılır. Çeşit değişimi yapılır. Yeşil gübre bitkileri ekilmişse bunların toprağa karıştırılır. Tohum tavası ve şaşırtma parsellerinde sulamaya devam edilir. Toprak altı zararlılarıyla, çökertene neden olan funguslarla ve yabancı otlarla mücadele edilir. %1 lik bordo bulamacı atılır. Tomurcuk göz akarı, yaprak biti, fare, salyangoz ve diğer kemirgenlerle mücadele yapılır. Zeytincilikte çeşitli nedenlerle toprak işleme yapılmamışsa çiçeklenmeden bir ay önce yapılır. Yağış durumuna göre zeytin kanseri yoğun ise %1 lik bordo bulamacı atılır. Delicelere ve gerekiyorsa kültür zeytinlerine aşı yapılır.

Bağcılıkta boğaz açma, filiz alma yapılır. Külleme hastalığı görülmeye başlar, birinci ilaçlama çiçekten önce, asma sürgünleri bir karış olunca, üçüncü ve diğer ilaçlamalar 15 gün arayla yapılır, ilaçlamayı müteakip yağış olursa ilaçlama tekrarlanır.

Sebzecilikte ilkbahar hıyar yetiştiriciliğinde hasada devam edilir. Keseler içerisinde yetiştirilen patlıcan fideleri hazırlanmış olan tarlalara dikilir. Örtü altında yetiştirilen domateslerin hasadı yapılır. Ayın sonuna doğru bitkinin tepesi alınarak büyümesi durdurulur. Örtü altında yetiştirilen biberin hasadına devam edilir. Tarla sebzeciliğinde sulama, gübreleme, domateslerde budama işlemlerine başlanır. Koruyucu ilaçlamalar yapılır. Emici böceklerle mücadele yapılır.

Süs bitkilerinde çapalama, gübreleme ve sulama gibi bakım işlerine devam edilir. Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama yapılır.

5. BÖLGE

Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Erzincan.

Cumartesi günü bölge geneli, salı günü batısı, çarşamba günü orta ve batısı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin edilmektedir. Üreticilerin ilaçlamada rüzgârı dikkate almaları önerilir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububatta tohumluk ilaçlaması yapılır. Ekim yapılacak araziler de tarla hazırlıkları tamamlanır. Ekim yapılır, ekimle birlikte fosforlu gübrenin tamamı azotlu gübrenin yarısı verilir. Kışlık ekilen hububatta üst gübreleme yapılır. Tarla faresi mücadelesine devam edilir. Yabancı ot mücadelesi hazırlıkları tamamlanır. Uygun havalarda güzlük ekilişlerde mücadeleye başlanır. Baklagillerde toprak hazırlıkları tamamlanır, ekim yapılır, çapalama ve seyreltmeye başlanır. Pancarda sonbaharda yapılan ilk sürümden sonra bu ayda ikinci sürüm yapılır, gübre atılır, tarla ekime hazır vaziyete getirilir, ay sonuna doğru ekime başlanır. Patateste toprak hazırlığı tamamlanır, gübre atılır, ekime başlanır. Ayçiçeği uygun havalarda hazırlığı tamamlanan tarlalarda ayın ikinci yarısında ekime başlanır. Pamukta Iğdır yöresinde pamuk ekilecek tarlalarda hazırlıklara devam edilir. Tohum temin çalışmaları sürdürülür.

Meyvecilikte toprak işlemesi ve fidan dikimleri tamamlanır. Aşı, budama, gübreleme ile bahçelerde ilkbahar temizliği yapılır. Katlanmış meyve tohumları ekilir, çöğürler şaşırtılır. Elma iç kurdu, ağ kurdu, meyve göz kurdu mücadelesine başlanır. Kara leke ve kayısılarda ayın ilk haftasından itibaren çil ve monilya mücadelesine başlanır.

Bağcılıkta toprak işlemesi, gübreleme ve budama yapılır.

Sebzecilikte yastıklarda yetiştirilen fidelerin şaşırtması, dikimi ve çapalaması yapılır. Çeşitli sebze tohumları hazırlanan yerlere ekimi yapılır. Ay sonuna doğru bozkurt ve danaburnu mücadelesine başlanır.

6. BÖLGE

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Van, Hakkari, Muş, Bingöl.

Cumartesi günü bölge geneli, salı ve çarşamba günleri kuzeybatısı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında yer yer altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin edilmektedir. Üreticilerin ilaçlamada rüzgârı dikkate almaları önerilir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububatta toprakta tav görülür görülmez yazlık ekim için hazırlanır ve ekime yapılır. Ekimde fosforlu gübrelerin bir kısmı verilir. Sürümler tamamlanır. Kışlık hububata üst gübre atılır. Tarla faresi mücadelesine devam edilir, yabancı ot mücadelesine başlanır. Baklagillerde toprak hazırlığı tamamlanır, ekime başlanır. Ekimle birlikte fosforlu gübre verilir. Ekimin erken yapıldığı yörelerde çapalama, seyreltme gerekiyorsa sulama yapılır. Kanola ekimine devam edilir. Pamuk ekilecek tarlalara taban gübresi verilir, ekim hazırlıkları tamamlanır. Susam ekimi bitirilir. Ayçiçeği ekimine başlanır.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde fiğ, korunga ekimleri yapılır. Yeni yoncalık tesisi için yonca ekimi yapılır. Yonca hortum böceği görüldüğünde hemen mücadeleye başlanır. Yağışlı havalarda meralara hayvan sokulmaz, meralar münavebeli otlatılır. Kelleşen meralara üstten buğdaygil ve baklagil tohumları saçılır. Fare mücadelesine devam edilir.

Meyvecilikte toprak işlemesine devam edilir. Ağaçlara çiftlik gübresi verilir. Budama yapılır. Kalem aşıları bitirilir. Kara lekeye karşı mücadeleye devam edilir. Yaprak bitlerine ve ağ kurduna karşı böcek öldürücü ilaçlarla mücadeleye başlanır. Antep Fıstığında dikim yapılır, ilkbahar ilaçlamasına başlanır.

Bağcılıkta bağlarda krizma veya toprak işlemesi, budama yapılır, budama artıkları bağın dışına bir yere taşınır. Bağ maymuncuğu ve bağ göz kurduna karşı mücadele yapılır. Aşı yapılır.

Sebzecilikte sıcak ve adi yastıklarda yetiştirilen fideler hazırlanan tavalara dikilir. Açığa sebze tohumlarının ekimine başlanır. Çapalama, kaymak kırma, gübreleme, sulama, ot alma gibi işler yapılır. Çökerten hastalığına karşı ilaçlama yapılır.

7. BÖLGE

Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Karabük.

Cumartesi, salı ve çarşamba günleri bölge geneli, pazartesi günü batısı yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında, yer yer altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin edilmektedir. Üreticilerin ilaçlamada rüzgârı dikkate almaları önerilir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygudur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububatta nadasa bırakılan tarlaların ilk sürüme devam edilecek ay sonuna kadar sürüm bitirilir. Üst gübrelemeye devam edilir. Yabancı ot ve tarla faresi mücadelesi yapılır. Mısır tarımı yapılacak tarlalara hayvan gübresi verilir. Toprak işlemesi ve ekim yapılır. Yazlık arpa ekimine devam edilir, yazlık buğday ekimine son verilir. Çeltik tavaları hazırlanır. Çeltik tohumları çeltik yanığı için ilaçlanır. Çekirge mücadelesine başlanır. Baklagillerde tohum yatağı hazırlanır, gübreleme yapılır. Nodozite teşekkülüne kadar bitkinin kullanacağı miktarda azotlu gübre verilir. Ekim işine ayın sonunda başlanır. Nohutta birinci çapa yapılır. Ayçiçeğinde ikilemeyi müteakip azotlu gübrenin yarısı ile fosforlu gübrenin tamamı verilerek diskaro çekilir, ekime başlanır. Şeker pancarında ikinci sürüm yapılır. Gübre verilir, toprak ekime hazır hale getirilir.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde tohum yatağı hazırlanır. Ekimle birlikte azotlu ve fosforlu gübre verilir. Tesis yerinin çevresi çitle çevrilir. İlkbahar ekilisinde seyrek çıkar yerler tohumla takviye edilir. Sahil şeridinde ay sonunda ilk biçim yapılır. Yonca hortumlu böceğine karşı mücadele edilir.

Meyvecilikte toprak işlemesi yapılır. Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir. Fındık bahçelerinde azotlu gübre uygulaması yapılır. Meyvelik tesisi için fidan dikilir. Yabani ağaçların aşılanma hazırlıkları ve aşılaması yapılır. Fındık kozalar akarı mücadelesi edilir. Çayda yeşil aksamın gelişmesi azotlu gübre verilir. Turunçgillerde azotlu gübreleme ve budama yapılır. Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir. Zeytincilikte dip temizliği yapılır. Çiftlik gübresi verilir. İlk sürüme başlanır. Zeytinlik tesis yılına göre budama yapılır. Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

Bağcılıkta kalem aşısına başlanır. Budama yapılır.

Sebzecilikte kışlık sebze tohumlarının yastıklara ekimine devam edilir. Fideliklerde danaburnu ve fide çürüklüğüne karşı tedbir alınır. Yazlık sebze fidelerinin tarlaya dikimine başlanır. Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

8. BÖLGE

Amasya, Tokat, Sivas, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli.

Cumartesi ve çarşamba günleri bölge geneli, salı günü orta ve kuzeyi yağmurlu ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında, yer yer altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin edilmektedir. Üreticilerin ilaçlamada rüzgârı dikkate almaları önerilir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygudur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

Hububatta ilk sürümler ay sonuna kadar bitirilir. Kışlık ekilişlere üst gübre atılır. Ekimi eken yapılan yazlık ekimlerde ayın ikinci yarısından itibaren üst gübrelemeye başlanır. Fare ve yabancı ot mücadelesi yapılır. Kımıl inişini takip etmek için tarla kontrolleri yapılır. Çeltikte, toprak hazırlığı, ilk gübreleme yapılır. Tavalar düzenlenir. Ay sonuna doğru kısman ekime başlanır. Baklagillerde aybaşında fasulye hariç diğer baklagillerin ekimi yapılır. Ekimle birlikte fosforlu gübre ve bir miktarda azotlu gübre verilir. Ekimin erken yapıldığı yerlerde ot alma, çapalama yapılır. Sanayi Bitkilerinde toprak hazırlığı, ekime devam edilir. Çapalama ve tekleme işlerine başlanır.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde mart ayında ikinci sürüm yapılan yerler ve bu ayda tırmık çekilerek ekime hazırlanır. Ay içerisinde havaların müsait gittiği günlerde yonca, korunga, fiğ gibi yem bitkilerinin ekimine başlanır. Ekimle birlikte kök gelişimini sağlamak için fosforlu ve azotlu gübre verilir. Köklerde nodozite teşekkülünü hızlandırmak için toprağa bakteri kültürü ile aşılanır. Daha önceki yıllarda ekimi yapılmış olan çok yıllık yem bitkilerinin gelişimini hızlandırmak ve verimini arttırmak için bu ay için üst gübre verilir. Meralar münavebeli olarak otlatılır, meralara yağışlı havalarda hayvan sokulmaz.

Meyvecilikte fidan dikimine devam edilir. Çiftlik gübresi atılır, toprak işlemesine, budamaya ve aşıya devam edilir. Kara lekeye karşı ikinci ve üçüncü ilaçlama yapılır. Meyve ağaçlarında ağ kurdu mücadelesine başlanır. Zirai mücadelede kullanılan aletler, zehirlenmeleri önlemek için sodalı su ile yıkanır. Antep Fıstığında kurulmuş bahçelerde toprak işlemesi yapılır. Yeni kurulacak bahçeler için, açılmış çukurlara fiden dikimleri yapılır. Yabancı fıstık anaçları aşılanır. Meyveye yatmamış genç bahçelere azotlu gübre, meyveye yatmış bahçelere kompoze gübre verilir.

Bağcılıkta toprak işlemesi yapılır. Herekler hazırlanır. Budama ay ortasına kadar bitirilir. Aşılamaya devam edilir. Bağ maymuncuğu mücadelesi devam edilir, külleme ve mildiyöye karşı bordo bulamacı atılmasına başlanır.

Sebzecilikte toprak işleme ve tava yapım işleri yapılır. Sıcak yastıklarda yetiştirilen fideler şaşırtılır. Çökerten hastalığına karşı tohum, fide, toprak ilaçlanır Bozkurt, danaburnu, kör fare mücadelesi yapılır.

9. BÖLGE

Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri.

Cumartesi günü kuzeydoğusu, pazartesi günü batısı, salı günü güneydoğusu hariç tamamı, çarşamba günü bölge geneli yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında, yer yer altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Rüzgârın güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bu illerimizde yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.

Bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetler şunlardır:

 

Hububatta birinci sürümler ayın ilk yarısında bitirilir. Ayın ikinci yarısında ikinci sürümlere başlanır. Üst gübreleme devam edilir. Fare mücadelesi devam edilir, ay sonlarına doğru yabancı ot mücadelesi başlanır. Tarla hazırlığı tamamlanan yerlerde mısır ekimlerine başlanır. Baklagillerde toprak hazırlıkları tamamlanır. Ekim yapılır. Ekimle birlikte fosforlu gübre verilir. Erken ekilişlerde yabancı ot mücadelesine başlanılır. Kanola ekimine devam edilir. Haşhaşın nisanın ilk haftasından itibaren birinci çapa ve seyreltme yapılır. Ayçiçeğinin nisanın ilk haftasından itibaren ekime başlanır. Patates ekilişleri başlar, ay sonuna kadar devam eder.

Çayır-mera ve yem bitkilerinde toprak hazırlığı yapılır, yonca, fiğ ve korunga ekilir. Daha önce tesis edilmiş Yoncalıklara azotlu üst gübreleme yapılır. Ekimden sonra varsa yabancı ot ile mücadele edilir. Zayıflamış meralarda bitki vejetasyon arttırmak için buğdaygil ve baklagil yem bitkileriyle üstten tohumlama yapılır.

Meyvecilikte toprak işleme bitirilir, su yolları temizlenir. Budamaya devam edilir. Kara lekeye karşı bordo bulamacı veya bakırlı ilaçlardan birisi ile ilaçlama yapılır. Fidanlıklarda fidanların aşı parsellerine şaşırtma işi tamamlanır. Bir yıllık fidanların gübreleme ve aralarının çapalaması yapılır. Kalem aşılarına bu ayda devam edilir ve bitirilir.

Bağcılıkta asmaların boğazlan açılır, toprak işleme ve budama yapılır, budama artıkları bağ dışına taşınır. Dikime devam edilir. Bağ maymuncuğu mücadelesi yapılır. Parmak kalınlığına gelen Amerikan asma anaçlarına ayın ikinci yarısından itibaren aşıya başlanır.

Sebzecilikte yeni ekilecek sebzeler için toprak hazırlığı yapılır. Yazlık sebze tohumlarının ekimine devam edilir. Geçen ayda ekimi yapılan sebzelerin fideleri bahçedeki yerlerine dikilir. Ot alma, çapalama, kaymak kırma yapılır. Ekimle birlikte veya ekimi müteakip uygun gübrelerle gübreleme yapılır. Hastalık ve haşerelerle bir program dahilinde mücadele yapılır.

Süs bitkilerinde toprak hazırlıkları tamamlanır. Yazlık çiçek tohumları yerlerine ekilir. Köklenmiş çelikler saksılara dikilir. Çit bitkileri ve güllerde budamaya devam edilir. Gübreleme yapılır. Zararlı ve hastalık görülürse ilaçlama yapılır.

 

Gündem - 3:29 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan