35° Açık
  • EURO
  • DOLAR

Tarımsal arazilerin alım satımı için veri tabanı

Tarım - Ekim 31, 2019 9:14 am A A

Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal arazi alım satımı ile ipotek gibi işlemlerde tüm alıcı ve satıcıların yararlanabileceği bir veri tabanı hazırlanacak – Bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi ve bunların önlenmesi, gereksiz ve hatalı ilaç kullanımının ve kalıntının önüne geçilmesi konularında farkındalık oluşturulacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal arazi alım satımı ile ipotek gibi işlemlerde tüm alıcı ve satıcıların yararlanabileceği bir veri tabanı oluşturulacak.

AA muhabirinin 2020 Yılı Bütçe Gerekçesi’nden yaptığı derlemeye göre, Tarım ve Orman Bakanlığının gelecek yıl yürüteceği çalışmalarla tarım sektörü ekonomiye katkı sağlamaya devam edecek.

Bu çerçevede, bitkisel üretimde kalite ve verimin artırılmasına yönelik adımlar atılacak. Gıda ve yem güvenilirliğinin sağlanması, bitki ve hayvan sağlığının koruması için bağımsız, tarafsız ve şeffaf risk analiz sistemi uygulanacak.

Güvenilir gıda arzının sağlanması, kalıntı sorununun çözülmesi için “Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi” kapsamında biyolojik ve biyoteknik mücadele teşvik edilecek. Türkiye’de en önemli hububat zararlılarından süneye karşı yumurta parazitoitlerinin üretilmesi ve doğaya salımı çalışmaları yapılacak.

– Gereksiz ilaç kullanımı önlenecek

Bu çalışmalarla uyumlu olarak bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, bunların önlenmesi, gereksiz ve hatalı ilaç kullanımının ve kalıntının önüne geçilmesi, doğal dengenin korunması ile sürdürülebilir tarım konularında farkındalık oluşturulacak.

Ülkede varlığı bilinen ve bilinmeyen zararlı organizmaların takip ve kontrolü için bitki sağlığı araştırmaları yapılacak, bitki karantinası uygulamalarıyla zararlı organizmaların yayılma riski azaltılacak. Ticareti yapılan bitki ve bitkisel üretim materyallerinin üreticiler ve ithalatçılarca kayıt altına alınarak üretim yerlerinin düzenli kontrol edilebildiği “bitki pasaportu ve operatörlerinin kaydı” çalışmaları etkin yürütülecek.

Bitkisel üretimde hasat dönemi ve sonrası kayıplar azaltılacak, sertifikalı yerli tohumluk üretimi ve kullanımı desteklenerek artırılacak. Üst kademe tohumluklarda sektörle iş birliği yapılarak üretimin artırılması ve ilave destek sağlanmasına, yerli hibrit sebze tohumluğunun geliştirilmesine, sertifikalı fidan üretiminin ve kullanımının artırılmasına ve desteklenmesine devam edilecek.

Tarla ve bahçe bitkilerinde yetiştirme teknikleri ve yeni çeşit geliştirme konularında çalışmalar yürütülecek. Bitkisel üretimde kümelenme, markalaşma, rekabetçilik ve yenilikçilik teşvik edilecek, jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımı yaygınlaştırılacak.

– İhracat potansiyeli olan ürünlere destek

Stratejik tarımsal ürünlerin üretimi havzalara göre planlanarak tarımsal destekler, alan ve ürün temelinde çeşitlendirilecek, üretimde etkinlik, verimlilik ve kalitenin artırılması sağlanacak. İhracat potansiyeli olan hububat-baklagil, yağlı tohumlu bitkiler, dane mısır, zeytin ve zeytin yağında fark ödemesi destekleme ödemelerine devam edilecek.

Zeytin bahçelerinde gençleştirme budaması, pamuk üretiminde kalite ve verimliliğin artırılması, fındıkta alan bazlı gelir ödemesi ve yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği uygulanacak. Meyve, sebze (çay ve fındık hariç), süs bitkisi ve tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan küçük aile işletmelerinin üretimde kalması için küçük aile işletmelerine destekleme ödemesi yapılması çalışmaları sürdürülecek.

Üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi yapılacak.

“Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Araştırmaları Projesi” kapsamında mevcut hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlarla mücadelede başta biyolojik mücadele olmak üzere alternatif mücadele metotlarının kullanılmasına öncelik verilecek. Zirai mücadelede ortaya çıkacak sorunların çözümüne yönelik hazırlanacak projelerle yeni metot, yöntem, ürün ve teknolojiler geliştirilecek.

– Kırsal altyapıya destek

Toprak ve su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için çalışmalar yürütülecek. Arazi edindirme çalışmalarıyla işletmelerin arazi büyüklüğü, ‘yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne’ ulaştırılacak, tarım parsellerinin tarımsal gelir yöntemine göre değeri belirlenecek.

Tarımsal arazi alım satımı ile ipotek gibi işlemlerde tüm alıcı ve satıcıların yararlanabileceği bir veri tabanı oluşturularak tarımsal arazi piyasasının oluşmasına katkı sağlanacaktır. Ülkesel arazi kullanım planlaması yapılacak.

Küçük ölçekli işletmelere alternatif gelir kaynakları oluşturularak kırsal altyapının iyileştirilmesi ve tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması amacıyla ekonomik yatırımlar ve bireysel modern sulama sistemleri desteklenecek.

Bu arada, Zirai Erken Uyarı, Rekolte Tahmin ve Gözlem İstasyon Sistemi ülke düzeyinde yaygınlaştırılacak.

ANKARA (AA) – DENİZ ÇİÇEK –

Tarım - 9:14 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan