17° Parçalı bulutlu
  • EURO
  • DOLAR
Türk ifşa

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını İlan Etti

GTHB Personel - Temmuz 30, 2018 10:47 am A A

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Edirne-Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın ” geçerliliği olan ” KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda pozisyon sayısı ve başvuru şartları belirtilen toplam 7 (yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON ADI ADEDİ ARANAN NİTELİK
Veteriner Hekim 7 Veteriner Fakültesi Mezunu olmak

I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR.

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

4- Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşı doldurmamış olmak.

5- Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6- Sunulan hizmet gereği vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli bulunmamak

7- Asil ve yedek olarak Müdürlüğümüze yerleştirilen adaylara Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv

araştırması yapılacak ve sözleşme bu soruşturma sonucuna bakılarak imzalanacak.

8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

9- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

10- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

11- 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek l’ inci maddesinin 3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile, bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

12- Belirtilen nitelikleri taşımayan, gerekli şartları kabul etmeyen ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENECEK BELGELER ve SONUÇLARIN DUYURULMASI

Adayların, Kurumumuza ait “https://vskn.tarim.gov.tr/kapikule” internet adresinde yayınlanan başvuru dilekçesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra istenilen belgelerle beraber Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasının ardından, 30.07.2018 tarihinden 10.08.2018 tarihi mesai saati bitimine kadar; Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü ,Edirne Kapıkule Tır Gümrük Sahası B-2 Blok A.Girişi Kapıkule- EDİRNE adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra müracaat edenler ile eksik ve hatalı belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler:

a) Başvuru dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

c) KPSSP3 (doğrulama kodu bulunan) puanını gösteren sınav sonuç belgeleri

d) Lisans diploması veya mezuniyet belgelerinin aslı veya Kurum onaylı örneği.

e) 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş).

f) Sağlık Raporu ( Başvuru esnasında tek hekim,başvuru sonucu asil veya yedek aday olarak seçilmesi durumunda Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır.)

g) Sabıka Kaydı (“Adli sicil kaydı yoktur” veya “Arşiv sicil kaydı yoktur” ibareli olmalıdır.)

h) Erkek Adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyan, sözleşme imzalamaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi 27.08.2018 tarihindehttps://vskn.tarim.gov.tr/kapikuleinternet sitesinde ilan edilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden sonra 15 (onbeş) gün içerisinde Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne başvurmayan aday hakkını kaybeder, yerine yedek adaylardan öncelik sırasına göre atama yapılır. Posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Sözleşme imza aşamasında, başvuruda kopyası alınan belgelerin asılları veya onaylı örneği istenecek olup, bu belgeler teslim edilmediği takdirde adaylar haklarını kaybederler

III. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI.

Yerleştirme işlemi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, Geçerliliği Olan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırasına göre en yüksek puan esas alınmak suretiyle, Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyon için asil aday dışındakiler de puan sıralamasına göre yedek listeye alınacaktır. Yerleştirme işlemi “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” neticesinde uygun olan adayla sözleşme imzalanarak tamamlanacaktır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan aday yerleştirilmediği takdirde hiçbir hak iddia edemeyecektir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME İŞLEM TAKVİMİ

İŞLEM SÜRECİ TARİH
İlan Tarihi 30.07.2018
Başvuru başlangıç-bitiş tarihi 30.07.2018-10.08.2018
Değerlendirme Süresi 13-17.08.2018
Sonuçların Açıklanması 27.08.2018
GTHB Personel - 10:47 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
ataköy escort ataşehir escort gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan
kayseri escort bayan kayseri escort gaziantep escort bayan escort gaziantep kayseri escort kayseri escort şirinevler escort pendik rus escort avcılar escort istanbul eskort