17° Parçalı bulutlu
  • EURO
  • DOLAR
Türk ifşa

Geçici görevlendirilmeler sonlandırılıyor. TKDK’nın akreditasyonu iptal olabilir

GTHB Personel - Temmuz 13, 2018 8:52 am A A

703 sayılı KHK’nın yürürlükten kaldırdığı hükümlere göre geçici görevlendirilmelerin bir ay içinde sonlandırılacak olması bir çok kurumda sorunlara neden olacak

Geçici görevlendirmeler 1 ay sonra sonlandırılıyor

703 Sayılı KHK’nın 179. maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici Madde 31, kamu kurumlarında aylıksız izinli sayılması veya önceki kurumlarıyla ilişkileri sona ermesi suretiyle başka kurumlarda görevlendirilenlerin veya istihdam edilenlerin bu şekilde görevlendirilmelerine veya istihdamlarına dayanak teşkil eden hükümler KHK ile yürürlükten kaldırıldı ise (örneğin TKDK, Ulusal Ajans, Kalkınma Ajanslarında söz konusu olduğu gibi) bu kişilerin yürürlükten kaldırılan hükümlere göre 1 ay içinde eski kurumlarına geri döndürülmelerini öngörmektedir.

Diğer kurumlardan geçici görevle aylıksız izinli sayılarak muvafakatle gelen çok sayıda personel çalıştıran Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda (TKDK); aynı KHK maddesi ile yöneticiler dahil olmak üzere kilit pozisyonlarda çalışan personelin önemli bir kısmı kurumlarına geri dönmek zorunda kalacaktır. Kamu kurumlarından muvafakatle yazılı ve sözlü sınavla alınan çalışanlar; 703 sayılı KHK’nın 93. maddesi ile yürürlükten kaldırılan 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14. Maddesinde yer alan “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan durumları, bu maddede sayılan nitelik ve şartlara uygun olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatı ile Kurumda sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde ellisini aşamaz. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumundan aylıksız izinli sayılır ve asıl kadrosuyla ilgisi devam eder.” ifadesi kapsamında istihdam edilmişlerdi. Muvafakatle gelen bu kişiler (kalkınma ajanslarında da olduğu gibi) kurumlardaki amirlerinin takdir yetkisi dışında, girdikleri sınavda başarılı olmuş ve çalışmaya hak kazanmışlardır.

Son KHK ile; yarışma sınavına tabi tutularak TKDK’da çalışmaya hak kazanan ve muvafakatle gelen bu kişiler hak kaybına uğrayacaktır. Daha önemlisi kilit görevlerde yer alan ve sayıları toplam personelin yaklaşık yarısına tekabül eden 300’ün üstünde olan bu kişilerin geldikleri kamu kurum veya kuruluşlarına geri dönmeleri halinde AB fonlarını dağıtan TKDK’nın akreditasyonunun AB tarafından iptal edilmesi gündeme gelebilecektir. Bilindiği üzere Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti; 2014-2020 yıllarına ilişkin kırsal kalkınma konusunda kullanılmak üzere 1 milyar 68 milyon Avro tutarında hibe desteği anlaşması yapmışlardır. TKDK’nın akreditasyonunun iptal edilmesi ise halinde bu hibe desteği uygulayıcı kurum kalmadığından yürütülemeyecek hale gelecektir.

703 sayılı KHK’nın 75. Maddesi ile 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un yürürlükten kaldırılan maddelerinden biri; ajans personelinin nitelik statü ve haklarını düzenleyen 18. maddesidir. Bu maddede; “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, bu Kanunda belirtilen nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ajansta genel sekreter, iç denetçi veya uzman personel olarak istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son bulur.” hükmü yer almaktadır.

703 sayılı KHK’nın 179. Maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 31. madde ile bahsi geçen 18. madde hükümleri kapsamında çeşitli kurumlardan ilişiklerini keserek muvafakatle Kalkınma Ajanslarında çalıştırılan 116 personel, kurumlarına geri dönmek durumunda bırakılmışlardır. Bazı ajanslarda genel sekreter, birim başkanları, hukuk müşaviri, uzman personel ve tüm ajanslardaki iç denetçiler muvafakatle Ajanslarda çalıştıkları için bunların ayrılmasıyla kurumsal hafıza ve idari işleyiş ciddi bir şekilde zafiyete girecektir.

2006 yılında çıkan 5449 sayılı Kanun sonrasında Türkiye genelinde faaliyet gösteren 26 Kalkınma Ajansı; her yıl özel sektör, sivil toplum, belediye, üniversite ve diğer kamu kurumlarının yararlanıcısı olduğu yüzlerce mali ve teknik destek projesinin uygulama aşamasını takip edip; hak edişlerini hesaplayıp ödemelerini sözleşmelerde belirlenen tarihlerde yapmakla yükümlüdür. Bahsi geçen KHK maddesi nedeniyle ajanstaki görevlerine son verilip eski kurumlarına gönderilecek yüzlerce personelin ajanslardan ayrılması özel hukuk hükümlerine tabi bu sözleşmelere taraf olan Ajansların yükümlülüklerini zamanında yerine getirememesine yol açıp yüklü miktarlarda tazminat ödenmesine ve kamu zararına neden olabilecektir.

9 Ağustos 2018 tarihine kadar 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 31. maddeyi hükümsüz kılacak ikinci bir düzenleme yapılmadığı takdirde bünyesinde milyonlarca avro bütçeli projeler yürütülen Erasmus+ Programının yürütülmesinin de neredeyse imkansız hale geleceği değerlendirilmektedir. Erasmus+ Programı ülkemizde, personelinin yaklaşık yüzde 70’i farklı kamu kurumlarından geçici görevlendirme yoluyla istihdam edilen Ulusal Ajans tarafından yürütülmektedir. Ulusal Ajansta hali hazırda kadroya dayalı bir yapılanma bulunmamakta, hizmetler sözleşmeli personel marifetiyle, görevlendirme şeklinde yürütülmekte olup, personel istihdam rejimi 657 Sayılı DMK’ya tabi değildir. Halen Ulusal Ajans bünyesinde toplam 138 personel görev yapmaktadır. Bunlar arasında 43 kişi sınavla/açıktan görevlendirilen sözleşmeli personel, 95 kişi ise diğer kurumlarda kadroları bulunmakla birlikte Ulusal Ajans’ta geçici görevlendirmeyle istihdam edilen ve 15 yıla varan sürelerdir ajansta çalışmakta olan personeldir. Personelinin %70’ini bir anda kaybetmesi halinde Ulusal Ajans’ın gözetimi altında yürütülen yüzlerce projeye ilişkin işlemler durma noktasına gelecektir.

Bu üç örnek dışında bahsi geçen düzenlemeden etkilenecek çok sayıda kurum ve personel bulunmakta fakat bahsi geçen KHK maddesi çok anlaşılmaz bir şekilde kaleme alındığından çoğu kurum ve kişi konudan haberdar değildir. Özetle; 703 sayılı KHK’nın 179. maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 31. madde, girdikleri yarışma sınavı neticesinde başarılı olarak mevcut kurumlarında çalışmaya hak kazanan personelin eski kurumlarına dönmelerini zorunlu kılarak kazanılmış haklarını ellerinden almakta ve ciddi bir mağduriyete yol açmaktadır. Aynı zamanda çok sayıda çalışanını bir anda kaybedecek kurumların işlerini olumsuz etkileyecek, kamu hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi sağlanamayacaktır.

GTHB Personel - 8:52 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
ataköy escort ataşehir escort gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan
kayseri escort bayan kayseri escort gaziantep escort bayan escort gaziantep kayseri escort kayseri escort şirinevler escort pendik rus escort avcılar escort istanbul eskort