15° Hafif yağmur
  • EURO
  • DOLAR
Türk ifşa

Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği ödenecek

GTHB Personel - Eylül 9, 2016 5:47 am A A

Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği ödenecek.
Bakanlar Kurulu’nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararın amacı, ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan üreticilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak gösterildi.
22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere, 2016 yılı ürünü için 170 TL/da alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacak.
2016 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları, 2016 üretim yılında çiftçi kayıt sistemi ve fındık kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Kararın yayımı tarihinden itibaren başlar ve 30/12/2016 tarihi mesai bitiminde sona erecek.

Destekten faydalanacaklar ve düzenleme Fındık üretimine izin verilen alanlarda yer alan Fazine ve orman
arazileri üzerinde kiralama ve tahsis yoluyla fındık üretimi yapan çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticiler ile 19/4/2012 tarihli 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazîneye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 2 nci
maddesinde tanımlanan 2/B alanları üzerinde fındık üretimi yapan çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticiler de bu Kararda belirtilen destek ödemelerinden yararlandırılır.
Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda belirlenen alanlar ile birinci fıkrada belirtilen alanların dışında kalan yerlerde fındık üretimi yapan üreticiler bu Kararda belirtilen destek ödemelerinden yararlanamaz.
Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Finansman ve ödemeler

2016 yılına ait alan bazlı gelir desteği ilgili yılı takip eden
yıl içerisinde yapılacak.
Alan bazlı gelir desteği Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama
tertibinden yapılır. Bu Karar kapsamında üreticilere yapılacak
ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu
Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme
tutarının % 0,2’si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu olarak
ödenecek.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.
Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz
edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden
sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye
neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya
içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar
hakkında gerekli cezai, hukuki vc idari işlemler yapılır.
Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden
itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı
oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanunun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında
ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel
kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumludur.
Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu
düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı
tespit edilen üreticiler ile idari bata sonucu sehven yapılan fazla
ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmaz.

GTHB Personel - 5:47 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
ataköy escort ataşehir escort gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan
kayseri escort bayan kayseri escort gaziantep escort bayan escort gaziantep kayseri escort kayseri escort şirinevler escort pendik rus escort avcılar escort istanbul eskort