17° Parçalı bulutlu
  • EURO
  • DOLAR
Türk ifşa

EKONOMİ BAKANLIĞI ZİRAAT VE GIDA MÜH. ÜRÜN DENETMEN YARDIMCISI ALACAK

GTHB Personel - Kasım 6, 2015 7:39 am A A

Ekonomi Bakanlığı, Ürün Denetmeni olarak yetiştirilmek üzere çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile toplam 10 Ürün Denetmen Yardımcısı alacak.

Ürün Denetmen Yardımcısı alımına ilişkin bilgilerden bazıları özetle şöyle

Eğitim şartı: İktisat alanından 5, İşletme alanından 5, Ziraat Mühendisliği alanından 8 ve Gıda Mühendisliği alanından 2 olmak üzere toplam 20 Denetmen Yardımcısı alınacağından, en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar sınava başvurabilecek.

KPSS puan şartı: Giriş sınavına katılabilmek için, ÖSYM tarafından 5 – 6 Temmuz 2014 ve 4 – 5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS); “KPSSP-4” puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları ve;

•İktisat bölümü mezunu olanların, başvuruda bulunan en yüksek puanlı 20 kişi içerisinde bulunmaları gerekecek.

•İşletme bölümü mezunu olanların, başvuruda bulunan en yüksek puanlı 20 kişi içerisinde bulunmaları gerekecek.

•Ziraat Mühendisliği bölümü mezunu olanların, başvuruda bulunan en yüksek puanlı 32 kişi içerisinde bulunmaları gerekecek.

•Gıda Mühendisliği bölümü mezunu olanların, başvuruda bulunan en yüksek puanlı 8 kişi içerisinde bulunmaları gerekecek.

Başvuru tarihleri: Başvurular, 16 Kasım 2015 tarihi (saat 09:00) ile 27 Kasım 2015 günü mesai saati bitimine (saat 18:00) kadar yapılacak.

Başvurular, http://www.ekonomi.gov.tr adresinden yapılacak ve şahsen ya da posta yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.

Sınavın şekli, tarihi ve yeri: Sınav, “sözlü” olarak ve tek aşamada yapılacak. Sözlü sınav, Ankara’da Bakanlık merkez binasında 15-18 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacak.

Ücretleri: 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Ürün Denetmen Yardımcısı”, 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde göreve başladığında aylık 3.016 TL net ücret alabilecek. Bu maaş miktarına, ayrıca (yararlanılabiliyorsa) Yabancı Dil Tazminatı dahil edilecektir. (2016 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi tutarı belli olmadığından, 2015 yılında bekar memur için geçerli olan 90,11 TL uygulanmıştır. Bu nedenle 2016 yılında net maaş bir miktar fazla olabilir.)

Ürün Denetmen Yardımcılığı hakkında 29 Haziran 2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ürün Denetmenliği Yönetmeliği”ne başvurulabileceği gibi, özlük hakları hakkında Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden telefonla bilgi alınabilir (Tel: 0 312 204 81 03).

Yapılacak sınav sonucunda, yeterlilik ve başarı düzeyine göre 20 Ürün Denetmen Yardımcısının; Marmara (Ürün Denetmenleri İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası Grup Başkanlıkları), Batı Anadolu (Ürün Denetmenleri Denizli, Antalya, Alaşehir, Fethiye, Kumluca Grup Başkanlıkları), Güney Anadolu (Ürün Denetmenleri Mersin Grup Başkanlığı), Güney Doğu Anadolu (Ürün Denetmenleri Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa Grup Başkanlıkları) ve Doğu Anadolu (Ürün Denetmenleri Iğdır Grup Başkanlığı) Bölge Müdürlüklerinde, Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (g) fıkrası uyarınca kura ile belirlenerek istihdamları öngörülmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8 inci veya 9 uncu derece kadrolarda işe başlatılacaklardır. Bakanlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.

Atama yapılacak toplam 20 kadro için, alınacak Ürün Denetmen Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıdaki şekildedir:

ALAN                                      ADET

İktisat                                           5

İşletme                                         5

Ziraat Mühendisliği                      8

Gıda Mühendisliği                       2

TOPLAM                                   20

Bakanlık, yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ve Mühendislik Fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

3) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak,

5) Türkiye’nin tüm bölge, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,

6) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), “KPSSP-4” türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

gerekmektedir.

Sınava başvuran adaylardan 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 (KPSS) sonuçlarına göre;

– İktisat Bölümünden en yüksek puan alan ilk 20 kişi,

– İşletme Bölümünden en yüksek puan alan ilk 20 kişi,

– Ziraat Mühendisliği Bölümünden en yüksek puan alan ilk 32 kişi

– Gıda Mühendisliği Bölümünden en yüksek puan alan ilk 8 kişi

sınava çağrılacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 4 Aralık 2015 tarihinden itibaren Bakanlığın internet sitesinde (http://www.ekonomi.gov.tr / Kurumsal / İnsan Kaynakları) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınav, sözlü olarak tek aşamalı, Ankara’da Bakanlık Merkez Binasında 15-18 Aralık 2015 tarihleri arasında 10.00 – 18.00 saatleri arasında yapılacaktır.

SINAV KONULARI:

Sözlü sınavda adayın,

a) Mezun olduğu ve sınava girdiği bölüme ilişkin alan bilgisi ile genel kültür ve İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisine ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

konularında mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

Başvurular, 16 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 27 Kasım 2015 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir.

Başvurular (http://www.ekonomi.gov.tr / Kurumsal / İnsan Kaynakları) internet adresi üzerinden yapılacak olup, şahsen ve posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

GEREKLİ BELGELER:

Başvuru için elektronik ortamda iletilecek olan bilgiler ve belge örnekleri şunlardır:

1) T.C. Kimlik Numarası,

2) KPSS sonuç puanı,

3) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)

Başvuru yapacak adaylar vesikalık Fotoğraf ve Diplomasını taratarak (.JPG formatında) ilgili bölümlere eklemeleri gerekmektedir.

IV. İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Ekonomi Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı 11. Kat

İnönü Bulvarı No:36 06100 Emek / ANKARA Tel: 0 312-204 75 33/ 0 312-204 79 02

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

memurunyeri.com

GTHB Personel - 7:39 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
ataköy escort ataşehir escort gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan
kayseri escort bayan kayseri escort gaziantep escort bayan escort gaziantep kayseri escort kayseri escort şirinevler escort pendik rus escort avcılar escort istanbul eskort