28° Parçalı az bulutlu
  • EURO 6.38
  • DOLAR 5.77

Çaykur Genel Müdürlüğü, 8 mühendis alacak

GTHB Personel - Eylül 11, 2019 9:23 am A A

Cav İsletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLECEK 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1 – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

“Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır.

Sıra NoPozisyonAdet
1Endüstri Mühendisi1
2Makine Mühendisi2
3Bilgisayar Mühendisi1
4Kimya Mühendisi1
5Elektrik Mühendisi1
6Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri)2
TOPLAM8

II – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin/Yüksekokullann veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının bölümlerinden mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden en az yetmiş (70) puan ve üzeri almış olmak,

III – SINAV BİLGİLERİ:

1) Giriş sınavının yazılı bölümü 13/10/2019 Pazar günü saat 10.00’da Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Rize ‘de Zihniderin Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tek oturumda yapılacaktır. Sınav 80 sorudan ve çoktan seçmeli 4 seçenekten oluşmaktadır. Yazılı sınav süresi 120 dakikadır.

2) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 (On) katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSS P3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

3) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 07/10/2019 tarihi mesai saati sonuna kadar 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) kişi başı sınav ücretini, T.C Ziraat Bankası Rize Merkez Şubesi Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü İBAN: TR370001000248293289876391 numaralı hesabına yatırmaları gerekmektedir.

Adaylar, açıklama kısmına; ” TC Kimlik no, ad soyadı bilgileri ve sınav ücreti” ibaresini eklemeleri gerekmektedir.

4) 07/10/2019 tarihi mesai saati sonuna kadar sınav ücretini ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

GTHB Personel - 9:23 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.